Haemophilus İnfluenzae Çalıştayı

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Haemophilus Çalışma Grubu tarafından Haemophilus İnfluenzae Çalıştayı 9-10 Haziran 2017 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Prof.Dr. Müzeyyen Mamal Torun, Prof.Dr. Orhan Cem Aktepe ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde yapılmıştır.

‘’Haemophilus influenzae Çalıştayı’’ gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Haemophilus Çalışma Grubu adına Prof.Dr. Müzeyyen Mamal Torun ve Prof.Dr. Orhan Cem Aktepe tarafından düzenlenen ‘’Haemophilus influenzae Çalıştayı’’ 9-10 Haziran 2017 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapıldı.

Hib aşılamasından önce ve sonra klinik H. influenzae izolatlarının serotip ve genotip dağılımlarının araştırılması;  buradan elde edilecek bilgiler ışığında, ortaya çıkabilecek yeni izolatlara karşı  aşı geliştirme stratejileri tartışıldı ve Çalıştay raporu hazırlandı.

HAEMOPHİLUS  INFLUENZAE  ÇALIŞTAY  PROGRAMI

9 HAZİRAN 2017, CUMA

 • 10.00  - 11.00      Kayıt    
 • 11.00  - 11.15      AÇILIŞ

Prof.Dr.Müzeyyen MAMAL TORUN  (TMC- Haemophilus ÇG Başkanı)

Prof.Dr.Türker KILIÇ (Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

Prof.Dr.Çiğdem KAYACAN (TMC Başkanı)

 • 11.15  - 12.00     Haemophilus influenzae infeksiyonlarının epidemiyolojisindeki değişimler ve aşılama ile ilişkisi

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Orhan Cem AKTEPE

Konuşmacı: Prof.Dr.Müzeyyen MAMAL TORUN 

 • 12.00   - 13.15    Öğle   Arası
 • 13.15- 14.45      H. influenzae infeksiyonları ve Ülkemizdeki durum

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Sebahat  AKSARAY

H.influenzae infeksiyonlarının Türkiye’deki veriler ışığında güncel durumu

Konuşmacı: Prof.Dr.Orhan Cem AKTEPE

H.influenzae infeksiyonlarının Klinik görünümlerindeki değişiklikler

Konuşmacı: Prof.Dr.Yıldız CAMCIOĞLU

 • 14.45-16.15       H.influenzae infeksiyonlarının tanısı

Oturum Başkanı:  Prof.Dr.Nevriye GÖNÜLLÜ

Haemophilus influenzae infeksiyonlarının tanısında yenilikler ve gelişmeler

Konuşmacı: Prof.Dr.Gülşen HASÇELİK

Haemophilus influenzae infeksiyonlarının tanısında MALDI-TOF uygulamaları

Konuşmacı: Uzm.Dr.Şölen D. DİNÇER

 • 16.15  - 16.30    Ara  
 • 16.30  - 18.00   H.influenzae’daAntimikrobiyal direnç 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hrisi BAHAR

H.influenzae’ da Antimikrobiyal direnç  Testleri ve EUCAST kriterleri                               

Konuşmacı: Prof.Dr.Nevriye GÖNÜLLÜ

H.influenzae’ daUlusal  Antimikrobiyal direnç durumu ve Surveyansı                        

Konuşmacı: Prof.Dr. Nezahat GÜRLER

 • 18.00 -18.30   Günün Değerlendirmesi

10 HAZİRAN 2017, CUMARTESİ

 • 09.00  - 10.30   H. influenzae tiplendirme çalışmaları 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Gülşen HASÇELİK

H.influenzae tiplendirmesinde Serolojik Yöntemler  

Konuşmacı:  Doç. Dr. Sevgi ERGİN          

 H.influenzae tiplendirmesinde  Moleküler Yöntemler

Konuşmacı: Uzm. Dr. Mert KUŞKUCU

 • 10.30 - 11.00   Ara
 • 11.00 - 11.45   H.influenzae aşıları , uygulamalar ve son durum

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Müzeyyen MAMAL TORUN 

H.influenzae aşıları , uygulamalar ve son durum

 Konuşmacı: Prof.Dr. Mehmet  BAYSALLAR

 • 11.45-13.30    Genel Değerlendirme  ve Çalıştay Raporunun hazırlanması