Ağız, Diş, ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Ağız, Diş, ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı; yüz ve çenelere ait yumuşak doku ve sert dokuları ilgilendiren; gelişim bozukluklarının, konjenital (doğumsal) veya sonradan gelişen hastalıkların, enfeksiyonların,

travmatik yaralanmaların, doku kayıplarının,  patolojilerin teşhisini, medikal ve cerrahi tedavisini, lokal anestezi, genel anestezi veya sedasyon anestezisi altında gerçekleştiren bilim dalıdır.

Bu Anabilim Dalı’nda;

Ortognatik cerrahi

Ortodontik cerrahi

Yüz asimetrilerinin, estetik ve fonksiyonel bozukluğa neden olan deformitelerin cerrahi yöntemler ile düzeltilmesi

Dental implant uygulamaları ve ilgili tüm cerrahi işlemler

Dental implant uygulama amacıyla tüm kemik ve yumuşak doku yetersizlikleri ile ilgili cerrahi işlemler (sinüs yükseltme, kemik ve yumuşak doku oluşturma vb.)

Çene kemikleri ve çevre dokularını tutan kist ve tümörlerin cerrahi tedavisi

Gömülü veya sürmüş tüm dişlerin çekimi

Maksiller sinüs patolojilerinin teşhis ve tedavisi

Apikal Rezeksiyon

Ağız, çene ve yüz bölgesindeki tüm enfeksiyonların ve apselerin tedavileri

Protez öncesi cerrahi işlemler

Sert ve yumuşak doku greftleme operasyonları

Alveoler ve maksillofasiyal distraksiyon osteogenezisi

Çene eklemine (temporomandibular eklem) yönelik konservatif ve cerrahi tedaviler

Rekonstrüktif cerrahiler

Çene yüz bölgesinin sert ve yumuşak doku travmalarının (çene kırıkları, elmacık kemiği kırıkları vb.) teşhis ve cerrahi tedavisi

Dudak- damak yarığı cerrahisi

Ağız hastalıkları ve ağız lezyonlarının tanı ve tedavileri

İlaç tedavisi veya radyoterapiye bağlı olan çene kemiği nekrozlarının teşhisi ve cerrahi tedavisi

Tükürük bezi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri

Uyku apnesinin cerrahi veya koruyucu tedavileri

Çene-yüz implantı uygulamaları​

Botoks uygulamaları

Çene ve yüz ağrılarının teşhis ve tedavisi uygulanmaktadır.