Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastaların ilk muayenelerinin yapıldığı “Oral Diagnoz” ve tanı amaçlı görüntüleme işlemlerinin yapıldığı “Radyoloji Kliniği” nden oluşmaktadır.

Oral Diagnoz, bilimsel veriler ışığında, çene-yüz bölgesinde görülen hastalıkların teşhisi, ayrıcı tanısı ve tedavi planlaması ile ilgilenen bilim dalıdır. Oral Medicine ise çene-yüz bölgesinde görülen patolojilerin, hastanın sistemik durumuyla ilişkisinin değerlendirilmesi, teşhisinin yapılması ve tıbbi tedavisinin yapılmasıdır. Oral Diagnoz kliniğinde, fakülteye başvuran hastaların anamnezi (hasta hikayesi) alınmakta, klinik muayeneyi takiben gerekli durumlarda radyografik muayene ve laboratuvar muayeneleri yapılmakta ve elde edilen veriler doğrultusunda girişimsel olmayan tedavileri ve tedavi planlamaları yapılmaktadır.

Radyoloji, X ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Diş hekimliği radyoloji kliniğinde ağız içi (periapikal radyografi, bite-wing radyografi, okluzal radyografi vb.) ve ağız dışı (panoramik radyografi, sefalometrik radyografi vb.) iki boyutlu görüntüleme yöntemlerinin yanısıra; implant planlaması, gömülü dişlerin değerlendirilmesi, çene-yüz bölgesinde görülen kist, tümör ve benzeri lezyonların değerlendirilmesi gibi işlemler konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile 3 boyutlu olarak yapılabilmektedir. Gerekli görülen durumlarda bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET gibi yöntemler kullanılarak hastalıkların tanı ve tedavi planlaması yapılmaktadır.