Periodontoloji Ana Bilim Dalı

Periodontoloji, dişleri ve onları çevreleyen dokuları, bu dokuları etkileyen hastalıkları teşhis ve tedavi eden ve bu alandaki eğitim faaliyetlerini ve bilimsel çalışmaları yürüten diş hekimliği dalıdır. 

Periodontoloji Anabilim Dalı’ nın hedefi; yenilikçi, çağdaş ve didaktik klinik eğitim müfredatı, ileri düzeyde araştırma ve bilimsel aktivite, hasta bakımı ve hizmeti için fakültenin yerel, ulusal ve uluslararası olarak tanınmasıdır. 

Periodontoloji bölümü diş hekimliği kliniğinde dişler ve dişlerin etrafında bulunan dokularda meydana gelen hastalıkların teşhisini, tedavisini ve tedavi sonrasında elde edilen sağlığın korunmasını amaçlar. Dişeti hastalıklarının önlenmesi veya tedavisi birçok sistemik hastalığın önlenmesinde ve mevcut sistemik hastalıkların kontrolünün sağlanmasında önem taşır. 

Periodontal tedavi olarak adlandırılan diş eti hastalıkları tedavisi cerrahi ve cerrahi olmayan tedavileri içerir. 

Cerrahi olmayan tedaviler; Diş yüzeyi temizliği, kök yüzeyi düzleştirmesi, subgingival küretaj ve debridman işlemleri, oklüzal düzenlemeler, splint uygulamaları gibi tedavileri içerir. 

Periodontal cerrahi tedavileri; Dişeti çekilmelerinin cerrahi olarak tedavisi, dişeti büyümelerinin cerrahi tedavisi, dişeti hastalıklarına bağlı gelişen doku kayıplarını tedavi etmek için cerrahi uygulamalar, kemik greftleri, membran uygulamaları, yumuşak doku greftleri, dişeti estetiği için gingivektomi ve gingivoplasti gibi cerrahi tedavileri içerir.