2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Esasları Hakkında

2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemi için “Derslerin Yürütülmesi”, “Öğrenci Değerlendirme Faaliyetleri, Notlar” ve “Kayıt Dondurma (ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri için)” esasları aşağıda belirtildiği gibi uygulanacaktır:

 

DERSLERİN YÜRÜTÜLMESİ

2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemi derslerinden yüz yüze uygulama gerektirmeyenleri, senkron ve asenkron içeriklerle birlikte online olarak verilecek olup, tüm senkron içerik daha sonra takip edilmeyi ve değerlendirmeyi mümkün kılacak şekilde kayıt altına alınacaktır. 16-22 Mart haftası yapılamayan dersler, dönem sonunda 01-07 Haziran haftasında online olarak gerçekleştirilecektir. Yüz yüze uygulama gerektiren dersler ile staj ve uygulaması uzaktan yapılamayacak proje vb. dersler, salgının durumuna göre belirlenecek ve duyurulacak bir tarihte ve yoğunlaştırılmış olarak, yaz aylarında yapılacaktır. Tüm dersler için final ve bütünleme sınavları, bu uygulama döneminin ardından, duyurulacak final ve bütünleme programlarına göre Üniversite kampüslerimizde yapılacaktır. Yaz okulu açılıp açılamayacağı, açılacaksa uygulama esasları salgın ile ilgili takvime ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından gelecek kararlara bağlı olarak bilahare değerlendirilecektir. 

 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ VE NOTLAR 

Tüm derslerimiz için öğrenci değerlendirme faaliyetlerimiz; adalet, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkeleriyle, mümkün olması halinde sonuç ile birlikte süreç de izlenilerek değerlendirilecek şekilde yürütülecektir. Her dersin öğretim üyesi/görevlisi, vermekte olduğu dersin niteliğine göre en uygun değerlendirme faaliyetini kullanmaktan sorumlu olup, bölüm başkanlıkları ve dekanlıklar/müdürlükler sürecin bir bütün halinde ve uyumlu bir şekilde yürümesi hususuna dikkat edecektir.

Tüm notlama işlemleri, bütünleme sınavlarının sonrasına kadar şimdiye kadar hep yapıldığı şekliyle devam edecek, dersi veren öğretim üyesi/görevlisi verdiği ders için harf notlarını belirleyip sisteme girecektir. Ancak, salgın nedeniyle oluşan sıra dışı şartlar dikkate alındığında, öğrencilerimizin eğitimlerine tedirginlik yaşamadan ve güven içinde devam edebilmeleri için, sadece 2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemi geçerli olmak üzere, harf notları sisteme girildikten sonra (bütünleme sınavları sonrasında) öğrenciler notları oluşan her ders için ilan edilen başvuru tarihleri içinde sadece bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki iki tür değişiklikten uygun olanını talep edebilirler:

i) Herhangi bir dersten almış olduğu harf notu D veya üstü olan bir öğrenci, bu notun “S (Successful)” olarak değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda öğrenci ilgili dersin bulunduğu

kategorideki ders sayısı, yerel kredi ve AKTS kredisi gereksinimleri karşılamasını, ancak notunun ortalamaya katılmamasını istiyor demektir (öğrencinin GPA’i ve CGPA’i bu ders hiç hesaba katılmaksızın hesaplanır). Öğrenci gelecek dönemlerde bu dersi tekrar etme hakkına sahiptir, ancak dersin alındığı dönemde harf notu kullanılıyorsa, bir daha harf notunu “S (Successful)”ye dönüştürmek hakkı olmaz. Yani ileride aldığı harf notu ne olursa sistemde o kayıtlı kalır.

ii) Bir öğrenci, bütünleme notlarının açıklanmasını takiben F ve NA aldığı derslerini, belirlenecek tarihlerde st.bau.edu.tr sayfasında aktif hale gelecek uygulama üzerinden talep etmesi durumunda R (Revoke)’a çevirebilir. R notu, içinde bulunulan özel durum için not sistemimize tanıtılacak olup, kullanım itibariyle sistemde mevcut olan W (Withdraw)’a benzemektedir. R notu alınmış bir ders hiçbir şekilde öğrencinin not ortalamasına etki etmez. Ancak dersin fiilen alınmış olduğunu gösterir ve bu yüzden öğrenci kayıt ücretine yönelik herhangi bir geri ödeme talep edemez. Ders yüküne ve yönetmelik kısıtlamalarına bakılmaksızın istenilen sayıda ders R notuna çevrilebilir. Bu derslere birinci sınıf dersleri de dâhildir.

 

KAYIT DONDURMA:

2019-2020 Akademik Yılı bahar yarıyılına kayıtlı ve ödeme onayı olan tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri (yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta olanlar dâhil olmak üzere) 15 Nisan 2020 tarihine kadar talep etmeleri durumunda azami süreden sayılmayacak şekilde kayıt dondurabilirler. Azami kayıt dondurma haklarını bitirmiş öğrenciler de 2019-2020 Akademik Yılı bahar yarıyılına özel ve bu yarıyılla sınırlı kalacak şekilde kayıt dondurma işlemi yapabilirler.

Bu işlem lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) programlarında tez aşamasındaki öğrenciler için, tez çalışmalarına uzaktan eğitimle devam edememeleri durumunda tez danışmanın görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Tez döneminde olup azami süresi biten lisansüstü öğrencilere eğitime ara verilen süre kadar (3 hafta) ilave süre verilmiş olup tez teslimi ve savunması ile ilgili tarihler ilan edilmiştir.

Söz konusu kayıt dondurma işlemi için döneme kayıtlı ve ödeme onayı olan öğrencilerin sistem üzerinden verecekleri başvuru yeterli olup ek bir belge istenmez.

Bu içerik tarihinde güncellenmiştir.