Ekonomi ve Finans

Son 30 yılda hız kazanan küreselleşme süreci finansal piyasaları hızla geliştirirken finansal araçlardaki çeşitlilik de giderek artmıştır. Bu gelişmenin sonucunda dünya ekonomisinde finansal piyasalardaki işlem hacminin parasal tutarı,  mal ve hizmet piyasalarında gerçekleşen işlemlerin parasal tutarının kat kat üzerine çıkmıştır. Tek başına bu durum bile Ekonomi ve Finans programına neden gerek duyulduğunu açıklamaktadır: Ekonomistler finans konusunda yetersiz kaldıkları için finansal piyasaların yaratabileceği etkileri yeterince değerlendirememekte ve bunun piyasalarda nasıl bir şişkinlik ve dolayısıyla kriz yaratacağını öngörememektedir. Benzer şekilde finansçılar da ekonomi biliminin temellerinden uzaklaştıkları için, finansal piyasalarda yaratabilecekleri büyüklüklerin sınırsız ve reel ekonomiden bağımsız olabileceğini düşünmektedirler. Bu durum, Ekonomi ve Finans alanlarının bir araya getirilmesi ya da en azından yollarının ortak bir dil kullanarak kesiştirilmesi ihtiyacını yaratmaktadır. Ekonomi ve Finans programı işte bu ihtiyaca cevap verebilmek için tasarlanmıştır.

Özetle, programımız, geleceğin gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojiyle donanmış, üretken, yenilikçi, en az iki dile hâkim ve uluslararası arenada rekabet edebilir nitelikte genç insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ekonomi ve Finans Bölümü, konularındaki kuramsal donanımlarıyla olduğu kadar finansal piyasaların işleyişinin analizi konusunda ülkemizin önde gelen uzmanlarını bünyesinde barındıran İİBF Ekonomi ve İşletme Bölümlerinin güç birliği ile tasarlanmıştır. Bölümümüze Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi de katkıda bulunmaktadır.

Ekonomi ve Finans programı disiplinlerarası bir programdır ve disiplinlerarası niteliği içeriğiyle sınırlı değildir. Program 3. sınıftan itibaren İİBF’nin  Ekonomi ve Uluslararası Finans  programlarının yanı sıra Matematik ve Endüstri Mühendisliği programlarından da  başarılı öğrencileri bünyesine katabilecek biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca BAU’nun bir ayrıcalık olarak sunduğu COOP programı çerçevesinde öğrencilerimiz finansal kuruluşlarda çalışarak, piyasayı daha yakından tanıyacaktır. Bu çerçevede, COOP program ortaklarımız da programa yön vermektedir. COOP kapsamında, finans sektöründe aktif olarak görev yapan üst düzey yöneticiler de öğrencilerimize ders vermektedir.

EKONOMİ VE FİNANS SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 Ekonomi ve Finans sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz