Sağlık Bilimleri Fakültesi

Birey, aile ve toplumun sağlığının korunmasında, sürdürülmesinde ve toplumda sık görülen hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonunda önemli roller üstlenecek sağlık ekibi üyelerini entegre eğitim programı ve uygulamalı eğitim olanakları ile yetiştirmek.

Özelliklerimiz
  • Çok amaçlı laboratuvar, mesleki beceri laboratuvarları ve klinik uygulama olanaklarının ortak kullanımı,
  • Eğitim programlarında bütüncül bir yaklaşımla entegre, öğrenci merkezli, yeterliliğe dayalı ve interdisipliner anlayışın temel alınması,
  • Mesleki etik, ilke ve değerleri, uygulamalara temel oluşturan kuram ve modelleri öğretmeyi esas alan eğitim programı,
  • Güçlü, alanında uzmanlaşmış ve her zaman ulaşılabilir akademik kadro,
  • Öğrencilerin profesyonel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunan seminer, konferans ve sertifika programları,
  • Uluslararası değişim programlarıyla transkültürel bakım rollerini tartışmayı sağlayan bir öğretim ortamı,
  • Kulüpler, proje grupları, güçlü bir arkadaşlık ve dayanışma ortamı.
Bu içerik 20/06/2019 tarihinde güncellenmiştir.