Avrupa Birliği İlişkileri

Bahçeşehir Üniversitesi AB İlişkileri Bölümü, AB Birliği kurumları- Türkiye-AB iİlişkileri, AB uyum ve entegrasyon süreci alanlarında  lisans ve lisansüstü düzeyde aşağıdaki programlari yürütür:

  • AB İlişkileri Lisans Programı
  • AB Kamu Hukuku ve Entegrasyonu Yüksek Lisans Programı
  • AB İlişkileri Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Çift Anadal ve Yan Dal Programları

AB İlişkileri Bölümü ayrıca Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İşletme bölümleriye çift anadal programı ve yandal programlarını yürütür. AB İlişkileri Yandal sertifikası almak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen dersleri başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.  

  • EUS 3325 AB Kurumları
  • EUS 3321 AB Hukuku
  • EUS 3411 Türkiye-AB İlişkileri
  • EUS 3342 Avrupa Entegrasyon Teorileri
  • EUS 4331 AB'nin Dış İlişkileri
  • EUS 4354 AB Politikaları