Meslek Yüksekokulu - Öğrenci Stajları

Bahçeşehir Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin derslerinde teorik olarak öğrendikleri bilgileri okudukları programla ilgili sektörlerde uygulayabilmeleri, becerilerini geliştirmeleri ve iş tecrübesi edinmeleri için staj yapma zorunlulukları vardır. Staj süresi toplam 30 iş günü olup, öğrencilerin stajlarını birinci yılın sonunda yapmaları esastır. Herhangi bir nedenle stajlarını ilgili dönemde yapamayan öğrenciler de takip eden dönemlerde stajlarını tamamlayabilirler. Her öğrencinin mezun olabilmesi için stajını başarı ile tamamlaması zorunludur.

Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu, her yıl ilgili dönemlerde öğrencileri staj konusunda bilgilendirmektedir. Staj başvurularının başlamasından, stajın tamamlanmasına kadar olan süreçte öğrenciler komisyon üyeleri ve danışman öğretim görevlileri tarafından yönlendirilmekte ve takip edilmektedir. Öğrencilerimizin 30 günlük staj süresi boyunca sigortaları okulumuz tarafından yapılmaktadır.

OKULDA İŞ - İŞ’TE OKUL

Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi’nin geliştirdiği stratejiler çerçevesinde, Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz, eğitimlerini sürdürürken, “haftada iki gün işyerlerinde uygulamalı eğitim” almaktadırlar.

Uygulamalı eğitime ihtiyaç duyulmasının temel nedeni, sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun “Stratejik İşgücü” yetiştirme hedefi ile yola çıkmış olan kurumumuzun oganizasyon şemasında da yer alan sektör danışma komitelerimizden gelen geri bildirimlerdir. Zira ülkemizde yüksek öğrenim görmüş bireyler, mezun olduktan sonra iş hayatına uyum sağlamakta güçlük çekmekte, öğrenimleri süresince, teorik eğitimlerin ötesine geçememiş olmaları nedeniyle, yeterli bilgi ve beceri düzeyine sahip olamamaktadırlar.

Bu bilinç ile meslek yüksekokulumuzun her bir programında okumakta olan öğrencilerin, iş hayatına atılmadan önce, ne tip bilgi ve beceriler ile donanmış olmaları gerektiği, sektör temsilcilerinden oluşan sektör komitelerimiz ile birlikte belirlenmektedir. Uygulamalı eğitim ile kast edilen; öğrencilerimizin, özellikle içine girmeyi hedefledikleri sektörü bir nebze de olsa tanımaları ve tam gün istihdam edilme zorunluluğu bulunmaksızın, sektör temsilcilerinin iş birliği içerisinde, icra edecekleri meslek ve meslek dalının içinde bulunduğu sektör ile ilgili kapsamlı bilgiler edinebilmelerdir.

“Okulda iş- işte okul “ uygulaması , sektör temsilcilerine mali bir yük getirmemektedir. Bunun aksine bu uygulama sayesinde işletme sahip ve yöneticileri ; öğrencilerimize sektörlerini tanıtabilme, farklı pozisyonlarda istihdam ettikleri öğrenciler sayesinde iş yüklerini hafifletebilme, potansiyelini yüksek gördükleri öğrencileri ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve becerilerle yetiştirerek belkide gelecekteki personel adayına erişebilme imkanına sahip olmaktadırlar.

Uygulamalı eğitim görmekte olan tüm öğrencilerimiz, üniversitemiz tarafından, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaktadırlar.

Meslek Yüksekokulumuzun 2. Sınıfının 2. döneminde eğitim almakta olan öğrencilerimize yönelik olarak uygulanan bu proje, öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırmakta ve mezuniyet sonrasında kendilerine geniş bir istihdam alanı yaratmaktadır.