Lojistik Yönetimi

Yaşanan hızlı değişim ve küreselleşmenin etkisiyle günümüz işletmeleri daha rekabetçi bir iş ortamında hem yerel hem de uluslararası pazarlarda bir adım daha önde olabilmek için mükemmel bir dağıtım ağına ihtiyaç duymaktadırlar. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim iş süreçlerini hızlandırdığı gibi müşterileri de değiştirdi. Artık pazar daha çok isteyen ve daha sabırsız müşteriler demek. Böylesi zor bir ortamda hayatta kalabilmek için Lojistik ve Lojistik Yönetimi gibi kavramlar giderek önem kazanıyor. Lojistik, hammaddenin temininden üretim ortamına, nihai ürünün tamamlanmasından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar, tedarik zinciri dâhilindeki tüm yönetim ve sevk faaliyetlerde önümüze çıkmaktadır.

Programın Amacı

Lojistik Yönetimi bölümünün amacı; lojistik konusunda Türkiye’nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye eleman yetiştirmektir. Sektörün ihtiyaçları yönünde hazırlanmış olan dersler, yabancı dil ve bilgisayar laboratuarları ile desteklenmiş, modern sınıflarda yapılmaktadır. Ayrıca ders programında tüm taşıma türleri (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve iç suyolu taşımacılığı) ile ilgili sektöre yönelik dersler bulunmaktadır.

Kariyer Olanakları


Bahçeşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Mezunları edinmiş oldukları bilgi ve donanım sayesinde aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda üst düzey yönetici konumuna kadar ulaşabilirler:
• Ulusal ve Uluslararası tüm Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Satınalma, Tedarik, Dış Ticaret ve Lojistik Birimleri
• 3PL ve 4PL olarak ifade edilen Lojistik Şirketleri
• Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketleri
• Freight Forwarders olarak adlandırılan Lojistik Organizatörleri
• Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimleri
• Üniversite ve Araştırma Kurumları gibi akademik birimlerin ilgili bölümleri,
• Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının uzman kadroları
• Dış Ticaret ve Lojistik Danışmanlık gibi eğitim kuruluşları
• İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama Birimleri
• Gümrük Müşavirlikleri
• Liman İşletmeleri
• Sivil Toplum Örgütleri
• Lojistik Köyler/Merkezleri
• Serbest Bölgelerin ilgili birimleri

 Program Kitapçığı için lütfen tıklayınız

LOJİSTİK YÖNETİMİ SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 Lojistik Yönetimi sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz