Neden BAU Tıp?

Neden BAU TIP

1) BAU TIP sadece iyi hekim değil, iyi “Bilim İnsanı/Hekim” yetiştirir. BAU TIP öğrencileri hem iyi tıp doktorları olarak bugünün toplum ve hastalarına üstün kalitede hizmet verecek, hem de iyi bilim insanları olarak bilimsel araştırmalarıyla yarının sağlık sorunlarına çözüm bulacak şekilde eğitilir.
BAU TIP bilimsel düşünce niteliklerine ve donanımına sahip, evrensel etik değerlerini zihinsel özelliği haline getirmiş, ‘insan için tıp’, ‘insan için teknoloji’ ve ‘insan için hekim’ ilkelerini benimsemiş, bilimsel araştırma metodolojisini bilip uygulayan, sadece derinlemesine bilgi sahibi değil aynı zamanda pratik beceri ve yaratıcılığa sahip, hekimliği meslekten öte bir yaşam biçimi olarak algılayan “Bilim İnsanı/Hekim” yetiştirir.


2) BAU TIP anlayışında eğitim ve araştırma alanı, tıp dünyasında yaratılan bilgi ve organizasyon ağıdır. Bu anlayışta, İstanbul'daki Temel Bilim ve İleri Tıp Araştırmaları Merkezlerimiz ile Bahçeşehir Üniversitesi Özel Göztepe Medical Park Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden oluşan bilim ve tıp kampüsümüz, BAU TIP bilgi ve organizasyon ağının çekirdeğini oluşturur. BAU TIP ağı; tarihi, coğrafi ve siyasi sınırların ötesinde, insanlığın bilim ve tıp birikimini kendi ortak aklı ve düşünce alanı, dolayısıyla tüm dünyayı kendi kampüsü olarak görür.
BAU TIP, zihinsel yapısı uygun öğrenci ve öğretim üyeleri için hayalden gerçek yaratma laboratuvarıdır. BAU TIP’ın bu mekândan bağımsız bilgi ve organizasyon ağında yetişen bilim insanları ve hekimler, kendi zihin-eğitim yolculuklarını kendi sorumluluklarında ve kendi düşlerini gerçekleştirebilecek biçimde yapmaları için desteklenirler. Böylelikle bir BAU TIP öğrencisi hangi uzmanlık ve bilim alanında en iyi olmayı düşlüyorsa, ona bu alandaki en iyi uluslararası kurumlarda kendini geliştirme şansı yaratılır.


3) Hayalden gerçek yaratma enerjisine sahip BAU TIP öğrencileri, BAU Global sistemi dahilinde üç kıtada kampüsleri ve akademik merkezleri olan, her on öğrencisinden biri uluslararası olan Bahçeşehir Üniversitesi’nin yurt dışı eğitim ve çalışma imkânlarına sahip olurlar. Öğrenciler eğitim süreleri boyunca Harvard Tıp Fakültesi, Yale Üniversitesi, Cenevre Üniversitesi, Tokyo Riken Araştırma Merkezi gibi ABD, Avrupa, ve Uzak Doğu’nun önde gelen hastaneleri ile laboratuvarlarında eğitim alma ve araştırma yapabilme imkânlarına sahip olurlar.

4) BAU TIP’ta Türkiye'de tıp alanında ilk defa hayata geçirilen aynı sene içinde “Bilim İnsanı/Hekim” yetiştiren ve Hekim yetiştiren eğitim programı bulunmaktadır. İlk yıldan itibaren öğrenciler, başarı ve hedeflerine göre bu 2 programdan birine yerleştirilir. Çok iyi bir hekim olarak yetişmek, Türkiye veya yurt dışındaki hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunmak isteyen öğrencilerimiz Hekim yetiştiren program dahilinde, araştırma odaklı iyi bir hekim olarak bilim mentörleri ile birlikte yetişmek ve uluslararası dergilerde makale yayınlayarak mezun olmak isteyen öğrencilerimiz ise Bilim insanı hekim yetiştiren program dahilinde tıp eğitimlerine devam ederler.


5) BAU TIP, dünyada ve ülkemizde geçerli olan önemli akreditasyon ve uzmanlık sınavlarında, fakülte bünyesinde hazırlık imkânları sağlar; öğrenciler USMLE, FLEX ve TUS gibi sınavlar için kampüsten ayrılmadan gerekli desteği alabilirler.


6) BAU TIP’ta geleceğin bilim insanı ve hekimleri aynı zamanda geleceğin aydınları olarak da yetiştirilir. Sadece tıp alanında dikey bir zihinsel uzmanlık ve beceri eğitimi değil, küresel bir zihin yapısı oluşturmaları ve farklı ilgi alanlarına vakit ayırmaları için öğrencilerimize olanak sağlanır. İstanbul’un kalbinde bulunan BAU Beşiktaş kampüsünde sunulan seçmeli derslerin alışılmadık çokluğu (bilim tarihi, felsefe, bilim felsefesi, iletişim, caz, sinema, v.b.), BAU TIP’ın çok yoğun çalışma ortamında yetişen geleceğin aydın bilim insanlarına üç imparatorluğun başkentliğini yapmış İstanbul’un kültürel zenginliğini ve İstanbul Boğazı'nın tarifsiz "mavisi" ile yoğrulmuş bir zihin dünyası sunar.


7) BAU TIP’ta, en üst düzey teknolojik imkanlar (dijital kadavra diseksiyon masası, 3D ameliyat görüntüleme sistemi, laboratuvar verilerinin anında paylaşımı, v.b.) ile donatılmış, uluslararası standartlara (JCI belgesi) sahip tıp fakültesi araştırma ve uygulama hastanemizin yanında ve bilişim sistemi ile ona entegre olmuş, temel bilimcileri ve klinik uzmanları bir arada etkileşim halinde tutan, öğrenci ve öğretim üyelerini aynı ortamda buluşturan Temel Tıp Bilimleri Binası ve İleri Tıp Araştırmaları Uygulama Merkezi, öğretim yılının ilk gününden itibaren öğrencilerimizin kullanıma açık olacaktır.


8) Tıp eğitimciliği ve öğretim üyeliği her dönemde ve her coğrafyada bir ‘gönül işi’ olmuştur. Bu eğitimin en temel öğesi olan usta-çırak ilişkisi günümüz tıp eğitiminin en çok aksayan noktasıdır. İyi “Bilim İnsanı/Hekim” yetiştirmek, ancak üstün nitelikli öğretim üyeleri ile mümkündür. Ülkemizdeki en iyi öğretim üyelerini, sunduğu, kendi seçkinliklerine uygun bilimsel ve sosyal koşullar ile yurt içi bilgi ve organizasyon sistemine katmaya çalışan BAU TIP, ülkemizde akademik kadro seçiminde h-endeks (bir bilim insanının kendi alanında dünya bilimine yaptığı katkının objektif bir ölçümü) kriterini en üst değerlerde ve titizlikle kullanan ilk ve tek tıp fakültesidir. Bu sayede öğrencilerimiz BAU TIP’ta hem hekim olmayı hem de bilim insanı olmayı, kendileri de hem iyi hekim hem de üstün bilim insanı olan rol modellerinden "usta-çırak" ilişkisiyle öğrenirler (Nobel ödülü alan ya da aday gösterilenlerin %72’si Nobeli alan ya da aday gösterilenler tarafından yetiştirilmiştir. Güçlü öğretim üyesi kadromuz profesörlerinin h-endeks ortalamaları 15.37’dir. H-endeksi yüksekliği açısından da BAU TIP ülkemizdeki ilklerden birini daha gerçekleştirmiştir.


9) BAU TIP araştırma odaklı bir tıp okuludur. Bu nedenle bilimsel araştırmanın lokomotifi olan temel bilimler öğretim üyelerine üst düzey maddi imkânlar ve mesleki olanaklar sunar. BAU TIP’ın başarı anlayışı, öğrenciler ve klinik alanlardaki öğretim üyeleri ile temel bilim uzmanları arasında işbirliği oluşturmaya dayalıdır.


10) BAU TIP, kurumsallaşmasını tamamlamış 27 bin öğrencisi bulunan Bahçeşehir Üniversitesi ile yine kurumsallaşmasını tamamlamış Türkiye'nin en çok hasta yatağına (6.000 yatak) ve en çok hekimine sahip olan Medical Park Hastaneleri’nin işbirliğinden doğar. Bir tıp okulunun uçabilmesi için gerekli iki kanat, BAU TIP sisteminde sağlanmıştır. Çünkü hastanesi olmayan bir tıp fakültesi ya da hastanesi olsa da kurumsallaşmasını tamamlamış bir üniversitenin desteğinden yoksun bir tıp fakültesi, gerçek bir tıp okulu olamaz. BAU TIP öğrencileri ilk günden itibaren 100 poliklinik odası, 12 ameliyathane, 353 yataklı ve JCI (Uluslararası Sağlık Kurumu Akreditasyonu) belgesine sahip, bünyesinde üst düzey teknolojik olanaklar barındıran Bahçeşehir Üniversitesi Özel Göztepe Medical Park Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hastane deneyimi edinecektir.


BAU TIP, bilim insanlığı ve doktorluğu eğitimlerinin usta çırak ilişkisine olanak tanıyacak sayıdaki sınıf mevcut sayısında olabileceğine inanmaktadır. Amaçları ve başlangıç bilgi seviyeleri benzer olan grupların bir arada eğitim görmesi de kaliteyi artıran bir gerekliliktir. BAU TIP bu nedenlerle tıp doktoru ve bilim insanı olmayı amaçlan öğrencilerle, tıp doktorluğunu hedefleyen öğrencilerine ayrı sınıflarda eğitim imkanı sunmaktadır.

Sınıflar BAU TIP’ın Bilim Nişanı ile ödüllendirilmiş hekim ya da tıp bilimlerinin adlarıyla isimlendirilmişlerdir.

2020 Tıp doktoru sınıfımız Prof. Dr. Joseph Martin, tıp doktoru-tıp bilimcisi sınıfımız ise Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos hocalarımızın adlarıyla anılacaktır.

2021 Tıp doktoru sınıfımız Prof. Dr. Peter Black, tıp doktoru-tıp bilimcisi sınıfımız ise Prof. Dr. Yücel Kanpolat hocalarımızın adlarıyla anılacaktır.

2022 Tıp doktoru sınıfımız Prof. Charles D. Stiles, tıp bilimcisi sınıfımız ise Prof. Dr. İskender Sayek hocalarımızın adlarıyla anılacaktır.

2023 Tıp doktoru sınıfımız Prof. Dr. Canan Erzen, tıp doktoru-tıp bilimcisi sınıfımız ise Prof. Dr. Gürsel Ortuğ hocalarımızın adlarıyla anılacaktır.

2024 Tıp doktoru sınıfımız Prof. Dr. Ossama Al-Mefty, tıp doktoru-tıp bilimcisi sınıfımız ise Prof. Dr. Nu Viet Vu hocalarımızın adlarıyla anılacaktır.