Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

NOT : Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nda dosya alımına başlanmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2014 tarih ve 138589 sayılı onayı ile kurulmuştur.

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu  her ayın 1. ve 3. Çarşamba günleri toplanır.

Başvuru sahiplerinin  “Dosya İçeriği” sıralamasına dikkat ederek, oluşturdukları -eksiksiz- başvuru dosyalarını (Klinik İlaç Araştırmaları 2 dosya +2 Cd ,diğer tüm araştırmalar tek dosya)  Kurul Sekreterliği’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların elden yapılması gerekmekte olup, kargo/posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir

Kurulda görüşülerek düzeltme alan dosyaların “Etik Kurul Düzeltme/ Değişiklik Formu Üst Yazısı”  ile sunulması gerekmektedir.

Kurum dışından yapılacak İlaç Dışı Girişimsel olan ve İlaç Dışı Girişimsel Olmayan araştırmalardan, uzmanlık tezleri akademik amaçlı araştırmalar ve destekleyicisinin devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite Fonu, vb.) olduğu durumlar dışındaki her türlü araştırma için başvuru ücreti alınır.

Kurum içi yapılacak tüm başvurularda ve destekleyicisi olmayan  kurum dışı uzmanlık tezi ve akademik amaçlı araştırma başvurularında başvuru ücreti alınmaz.

Başvuru ücreti  yatırıldıktan sonra banka dekontu başvuru dosyasına eklenir.

İlaç Araştırmaları için başvuru formları  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (iegm) sayfasından alınabilir.

 

Faz I, II, III- İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

2.663,96

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.335,58

BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.335,58

Gözlemsel İlaç Çalışmalarının İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.335,58

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

906,18

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

604,12

BY/BE Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

604,12

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

604,12

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

52,79

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

52,79

BY/BE Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

52,79

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

52,79

Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu

3.624,69

Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu

3.624,69

Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalat Başvurusu

244,13

Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi

350,00

Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi

350,00

Zayi Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi

350,00

Zayi Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu

350,00

Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvuruları

105,58

Diğer- İlaç Dışı Tüm Araştırmalar (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacak Hariç)

1000,00

 

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU TOPLANTI TARİHLERİ SON BAŞVURU TARİHİ
OCAK ÇARŞAMBA 6.1.2021 30.12.2020
OCAK ÇARŞAMBA 20.1.2021 14.1.2021
ŞUBAT ÇARŞAMBA 3.2.2021 28.1.2021
ŞUBAT ÇARŞAMBA 17.2.2021 11.2.2021
MART ÇARŞAMBA 3.3.2021 25.2.2021
MART ÇARŞAMBA 17.3.2021 11.3.2021
NİSAN ÇARŞAMBA 7.4.2021 1.4.2021
NİSAN ÇARŞAMBA 21.4.2021 15.4.2021
MAYIS ÇARŞAMBA 5.5.2021 29.4.2021
HAZİRAN ÇARŞAMBA 2.6.2021 27.5.2021
HAZİRAN ÇARŞAMBA 16.6.2021 10.6.2021
TEMMUZ ÇARŞAMBA 7.7.2021 1.7.2021
EYLÜL ÇARŞAMBA 1.9.2021 26.8.2021
EYLÜL ÇARŞAMBA 15.9.2021 9.9.2021
EKİM ÇARŞAMBA 6.10.2021 30.9.2021
EKİM ÇARŞAMBA 20.10.2021 14.10.2021
KASIM ÇARŞAMBA 3.11.2021 27.10.2021
KASIM ÇARŞAMBA 17.11.2021 11.11.2021
ARALIK ÇARŞAMBA 1.12.2021 25.11.2021
ARALIK ÇARŞAMBA 15.12.2021 9.12.2021