Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (SSUAM)

Merkezimiz , 31 Mayıs 2013   tarih ve  , sayı 28663  sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak  hizmete açılmıştır. Merkezimizin  Yönetmeliği,  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Merkezin  ana  felsefesi ,    toplumsal  sorunların  çözümü  ve  demokratik,  eşitlikçi,  katılımcı, barışcıl,  yaşanabilir  bir dünyaya için gerekli tasarım ve  değişimlerin  ancak kuşaklararası dayanışmaya dayalı, toplumsal sorumluluk ve dayanışma bilinciyle gençlerin toplumsal yaşama etkin   katılım ve katkılarıyla olanaklı olabileceği  düşüncesine dayanır.