Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Bu bölüme öğrenci kabul edilmemektedir.

Programın amacı:

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan “Vardiya Zabiti” yeterliliğinde Gemiadamı  yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

 

Genel Bilgiler:

Öğrencilere  2 yıl süre ile Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi ’nde yer alan ve Gemiadamları Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası  Sözleşmesi – STCW 78/95 ’ nin öngördüğü A-II/1 Vardiya Zabitliği  müfredatı; YÖK (Yükseköğretim Kurulu) kriterleri ve Avrupa Birliği Bologna Sürecine uygun olarak AKTS sistemi göz önüne alınarak uygulanmakta ve öğrenciler "Önlisans" diploması ile mezun olmaktadırlar.

 

Öğrencilerimiz, gördükleri eğitime karşılık liman başkanlıklarına başvurarak , yönergede belirtilen süreler içinde ; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tanınmış olan eğitim yetkileri dahilinde gerekli belgeleri alabilmektedirler.

 

Mezuniyet sonrası , 12 ay deniz stajını ( liman seferi dışında 500 GT dan büyük gemilerde) başarı ile tamamlayan stajyerler , Gemi adamları Sınav Merkezi’nce düzenlenen "Vardiya Zabiti" sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar.

 

Sınavda başarılı olduklarında  “Vardiya Zabiti” yeterliliği ile yerli ve yabancı çeşitli denizcilik şirketlerine ait gemilerde görev yapabilmekte ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan deniz hizmet sürelerini tamamlamaları ve ilgili sınavları başarmaları durumunda  Gemi Kaptanlığına kadar yükselebilmektedirler.

 

Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamada kullanabilmeleri için sektör-üniversite işbirliği sağlanmaktadır.  Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda  hazırlanan meslek dersleri  sektör deneyimine sahip öğretim elemanları tarafından verilmektedir.

 

Programda, 1 yıl ingilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Bu program YGS-1 puanı veya sınavsız geçiş hakkı ile tercih edilebilir.

 

Çalışma alanları:

Yurt içi ve yurt dışı gemilerde, limanlarda, acentelerde, denizcilik şirketlerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın  alanlarıyla ilgili birimlerinde istihdam edilebilmektedir.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 •          Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
 •          Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
 •          Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
 •          Güverte
 •          İşletme
 •          Lojistik Yönetimi
 •          Uluslararası Lojistik Yönetimi
 •          Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 •          Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 •          Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 •          Uluslararası Lojistik
 •          Ulaştırma ve Lojistik
 •          Uluslararası Ticaret