Özel Güvenlik ve Koruma Programı

Bu bölüme öğrenci kabul edilmemektedir.

Programın amacı

Topluma güvenlik alanında kaliteli hizmeti sunabilecek, çağımızın gelişen teknolojisini kullanabilecek ve gelecekte oluşabilecek güvenlik tehditlerine karşı önlemler geliştirebilecek donanımda, özel güvenlik görevlilerini ve güvenlik bilincini oluşturmuş geleceğin güvenlik yönetici adaylarını yetiştirmektir.

 

Genel Bilgiler

Ülkeler arasındaki sınırların; hem siyasi, hem de fiziki olarak neredeyse tamamen kalkması, bilişim teknolojileri sayesinde dünyanın küreselleşerek adeta küçük bir köy haline gelmesi, insanların güvenlik algılarının gelişerek, değişmesine sebep olmuştur. Birey ve toplum olarak güvenli ortamlarda faaliyet göstermek, mutlu ve huzurlu olmanın anahtarı haline gelmiştir. Bu sebeple güvenlik ihtiyacının bileşenleri olarak sayabileceğimiz; koruma, korunma, kollama ve güvenliği yerine getirme faaliyetlerinde genel kolluk hizmetlerine ilave olarak özel güvenlik kurumlarına olan ihtiyaç da ortaya çıkmıştır. 

 

Özel güvenlik hizmetlerinde yapılan faaliyetler, görev yapılan alan ve güvenlik eylemleri yönüyle çeşitli sınırlamalara sahiptir. Bu sınırlar dâhilinde özel güvenlik hizmetleri; baktığını görme, muhakeme edebilme, analiz/sentez yapabilme, analitik düşünebilme gibi nitelikleri kapsamaktadır. Özel güvenlik sektöründe görev yapacak personele belirtilen bu nitelikleri kazandırmak; verilecek ciddi ve detaylı eğitimlerle sağlanabilir. Bu çerçevede; güncel gelişmelerle ihtiyaç sahalarını da yakından takip eden eğitim programımızla, öğrencilerimizin; insan psikolojisi, hızlı karar verebilme, muhakeme yapabilme, öngörüde bulunabilme, analitik düşünerek sonuca ulaşabilme, ikna ve empati kurma, insan haklarına saygılı olma gibi alanlarda bilgi birikimine sahip ve bu bilgileri içselleştirmiş birer özel güvenlik personeli olmaları hedeflenmektedir.

 

Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamada kullanabilmeleri için sektör-üniversite işbirliği sağlanmaktadır.Meslek dersleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanır ve sektör deneyimine sahip öğretim elemanları tarafından verilmektedir.

 

Programda, 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.Öğrenciler 2. sınıfta çeşitli seçmeli dersler aracılığıyla, alanları dışında da bilgi sahibi olma şansına sahip olmaktadırlar.

Bu program YGS-5 puanı veya sınavsız geçiş hakkı ile tercih edilebilir.

Akademik öğretime ilave olarak 30 iş günü yapılan zorunlu staj uygulaması ile öğrencilerin; çalışma ortamlarını yerinde tanıyıp, mesleğe başlamadan uygulamalı bilgilere ulaşmaları sağlanmaktadır.

 

Çalışma alanları

Mezun olacak Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri, kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde kurulan özel güvenlik birimlerinde, özel güvenlik şirketleri bünyesinde, kişilerin can ve mal güvenliğini korunması için yanlarında ya da meskenlerinde görev yapabileceklerdir.

 

Dikey Geçiş yapılabilecek Lisans Programları

 

  •          Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  •          Sosyal Hizmet