Pazarlama Programı

Bu bölüme öğrenci kabul edilmemektedir.

Programın Amacı

Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Programı, 21. yy’da iş dünyasını etkileyen küreselleşme, etik, dijital devrim, hız, sürdürülebilirlik, artan rekabet  gibi  dinamiklere uyum sağlayarak  pazarlama faaliyetlerini tasarlayıp yürütebilecek, yaratıcı düşünebilen, etik ve sosyal sorumluluk değerlerine sahip, iletişim becerileri gelişmiş pazarlama uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Genel Bilgiler

Pazarlama; değer yaratarak ve karşılığında değer elde ederek uzun vadeli müşteri ilişkileri oluşturma sürecidir. Günümüzde mal ve hizmet, yer, kişi, fikir, deneyim, spor, eğlence, sağlık, eğitim, siyaset gibi bir çok alanda, pazarlama teori ve uygulamalarını bilen  ve profesyonelce uygulayabilen pazarlama uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu programda öğrenciler; pazarlama araştırması yapma, marka yönetme, pazarlama planı hazırlama, ürün yönetme, perakendecilik, reklamcılık, satış yönetimi  ve kurumsal iletişim gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olacaklar, doğaya ve insanlığa duyarlı, sosyal sorumlu pazarlama ilkeleri çerçevesinde uygulamalar yapmayı öğreneceklerdir. Program müfredatı; pazarlamadaki akademik ve sektörel ilerlemelerin hem ulusal hem de küresel boyutta takibiyle güncel tutulmaktadır.  

Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamada kullanabilmeleri için sektör-üniversite işbirliği sağlanmaktadır. Meslek dersleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmakta ve sektör deneyimine sahip öğretim elemanları tarafından verilmektedir.

Programda, 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Öğrenciler 2. sınıfta çeşitli seçmeli dersler aracılığıyla alanları dışında bilgi sahibi olma şansına sahip olmaktadırlar.

Bu program YGS-6 puanı veya sınavsız geçiş hakkı ile tercih edilebilir.

30 iş günü yapılan zorunlu staj uygulaması;  iş dünyasını tanıyarak mesleğe başlama açısından yönlendirici ve eğitici olmaktadır.

Çalışma Alanları

Önlisans eğitimleri süresince teorik ve uygulamalı bilgilerle pazarlama alanında güçlü bir altyapıya sahip olan Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Programı mezunları, hemen her sektördeki firmaların pazarlama, satış, ürün yönetimi, kurumsal iletişim departmanlarında çalışabilecekleri gibi girişimci olarak kendi işlerini kurma olanağına da sahip olurlar.

 

Dikey Geçiş yapılabilecek Lisans Programları

 •          Halkla İlişkiler   
 •          Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 •          Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 •          İletişim
 •          İletişim Bilimleri                   
 •          İşletme          
 •          İşletme Enformatiği              
 •          İşletme-Ekonomi                   
 •          Lojistik Yönetimi       
 •          Pazarlama                 
 •          Reklam Tasarımı ve İletişimi           
 •          Reklamcılık               
 •          Reklamcılık ve Halkla İlişkiler          
 •          Teknoloji ve Bilgi Yönetimi              
 •          Uluslararası İşletme  
 •          Uluslararası İşletmecilik                   
 •          Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 •          Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik            
 •          Uluslararası Ticaret              
 •          Uluslararası Ticaret ve Finans                     
 •          Uluslararası Ticaret ve Finansman              
 •          Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 •          Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 •          Uluslararası Ticaret ve Pazarlama