Endüstriyel Tasarım ve İnovasyon Yönetimi (Türkçe - Tezli) - Ders Listesi

ETI5111 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

ETI5211 Tasarım İçin Araştırma Yöntemleri

ETI5112 Bütünleşik Tasarım Gelişimi

ETI5887 Seminer

ETI5888-1 Tez-1

ETI5888-2 Tez-2

ETI5311 Ürün Anlambilimi

ETI5212 Stratejik Marka Yönetimi

ETI5411 Tasarımda Fikri Haklar ve Patent

ETI5312 Tasarım Düşüncesi ve Yaratıcılık

ETI5511 Pazar Araştırması

ETI5412 3-D Modelleme ve Görselleştirme

REK5301 Reklamda Yaratıcılık

ETI5512 Yenilik ve Yeni Ürün Yönetimi