Meslek Yüksekokulu - Müdürlük Ofisi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sıtkı SAYGILI (Müdür)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0624 mehmet.saygili@bau.edu.tr

Lisans:Selçuk Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Erdem ERZURUM (Müdür Yardımcısı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5803 erdem.erzurum@sas.bau.edu.tr

Lisans:Kocaeli Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi


Doç. Dr. Ahu ERGEN (Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı V.)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0658 ahu.ergen@vs.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Maltepe Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=ug89wDwAAAAJ&hl=en


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naci ÜNAL (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Vekili)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0611 ahmetnaci.unal@vs.bau.edu.tr

Lisans:Gazi Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ahmetnaciunal


Öğr. Gör. Aybike Elif BOLCAN (Dış Ticaret Bölüm Başkanı V.)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0620 aybike.bolcan@vh.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi (Devam)


Öğr. Gör. Kemal YILDIRIM (Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0609 kemaly@bau.edu.tr

Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi (Devam)


Öğr. Gör. Necati AYDIN (Akademik İşlerden Sorumlu Müdür Yrd.)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0615 necati.aydin@bau.edu.tr

Lisans:Anadolu Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi


Öğr. Gör. Şafak BÜLBÜL (Elektronik ve Otomasyon Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 06 46 safak.bulbul@vs.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)


Fatih Kâmil BİLGİN (METGEM Müdür Yardımcısı))

+90 212 381 0606

Lisans:Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu


Ayşe KAYRAK (Müdür Sekreteri )

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0602 akayrak@bau.edu.tr

Lisans:Anadolu Üniversitesi