BAU 2017 - 2018 Akademik Yılı Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretimi Akademik Takvimi

Bu akademik takvim günün koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Doğacak şartlara göre akademik takvimde değişiklik yapmak, sınavları ertelemek Üniversite yönetiminin ve Senatosunun yetkisindedir. Bu değişiklikten dolayı hiçbir öğrenci, öğretim elemanı veya görevli herhangi bir hak iddasında bulunamaz.

2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI

05 Haziran - 04 Ağustos 2017 Pazartesi-Cuma

Uluslararası Önlisans ve Lisans öğrencilerinin 2017-2018 akademik yılı Güz dönemi kabul ve kayıt işlemleri için müracaat, kabul  işlemlerin tamamlanmış olması ve kabul belgelerinin gönderilmiş olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra öğrencilere kabul belgesi yollanamaz.

05 Haziran 2017 Pazartesi

2017-2018 Güz Yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Direktörlüğüne iletilmesi.

16 Haziran 2017 Cuma 

2017-2018 akademik yılı Güz döneminde açılması planlanan yeni derslerin eksiksiz şekilde tamamlanmış formlarının Eğitim komisyonuna iletilmesi. Bu tarihten sonra yeni ders açma teklifi gündeme alınmayacaktır.

01-15 Ağustos 2017 Salı-Salı

Önlisans ve Lisans programları için kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş ve özel öğrenci başvurularının yapılması, geçerli dil yeterlik belgesi olanlar başvuru sırasında bu belgeyi başvuru dosyasına eklemek zorundadırlar.

14-18 Ağustos 2017 Pazartesi-Cuma

Önlisans ve Lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.

14-18 Ağustos 2017 Pazartesi-Cuma

Çiftanadal ve Yandal başvurularının yapılması

17 Ağustos 2017 Perşembe

Yatay geçiş öğrencileri için İngilizce Yeterlik Sınavı
Yazılı Sınav:09:00 Sözlü Sınav:13:30 Sınav Yeri: Beşiktaş Yerleşkesi Güney Kampüsü

18 Ağustos 2017 Cuma

Yatay geçiş öğrencileri için İngilizce Yeterlik Sınav sonuçlarının internetten ilanı

21-25 Ağustos 2017 Pazartesi - Cuma 

Yaz okulu sonunda mezun olma durumuna gelen öğrencilerin EK sınav hakklarını kullanmak için ÖİDB'na başvurmaları. Ek sınav hakkı olanların birimlerine ve başvuran öğrenciye hemen iletilmesi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi

Önlisans ve Lisans Programları için yatay geçiş başvuru evrakının değerlendirilmek üzere ilgili birimlere ÖİDB tarafından yollanması.

21 Ağustos 2017 Pazartesi

Çiftanadal,Yandal ve özel öğrenci başvuruevrakının değerlendirilmek üzere ilgili birimlere ÖİDB tarafından yollanması

21-24 Ağustos 2017 Pazartesi-Perşembe

Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş başvurularının ilgili birimler tarafından değerlendirilmesi ve ÖİDB'na sonuçların bildirilmesi.(24 Ağustos 2017 sadece başvurunun kabul edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesinin son günü olup, ilgili birimlerce ders intibaklarının en geç 05 Eylül 2017 Salı gününe kadar ÖİDB'ye bildirilmesi ve kaydını yaptıran öğrencilerin adları ilgili birimlere ÖİDB ce bildirilerek ders intibaklarının 08 Eylül 2017 Cuma günü mesai saati sonuna kadar OİS sistemine ilgili birimlerce girilmesi gerekmektedir. )

22 -25 Ağustos 2017 Salı-Cuma

Çiftanadal, Yandal ve özel öğrenci başvurularının ilgili birimler tarafından değerlendirilmesi ve ÖİDB'ye kabul sonuçlarının bildirilmesi. (Sadece başvurunun kabul edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi olup, ilgili birimlerce ders intibaklarının en geç 05 Eylül 2017 Salı gününe kadar ÖİDB'ye bildirilmesi ve kaydını yaptıran öğrencilerin adları ilgili birimlere ÖİDB ce bildirilerek ders intibaklarının 08 Eylül 2017 Cuma günü mesai saati sonuna kadar OİS sistemine ilgili birimlerce girilmesi gerekmektedir. )

24 Ağustos 2017 Perşembe

Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.

25 Ağustos 2017 Cuma

Birimlerden alınan önlisans, lisans yatay geçiş ve özel öğrenci başvurularının ÖİDB.'nca acilen ilgili öğrencilere ilanı.İnternet sayfasında ilan edilmesi, SMS yolu ile ve yazılı olarak bildirilmesi.

25 Ağustos - 05 Eylül  2017  Cuma - Salı

ÖSYM'ye ek yerleştirme için başvuru süresi. 

30 Ağustos 2017 Çarşamba

Zafer Bayramı (tatil)

31 Ağustos 2017 Perşembe

Kurban Bayramı Arifesi (öğleden sonra tatil)

01-04 Eylül 2017-Cuma-Pazartesi

Kurban Bayramı (tatil)

06 Eylül 2017 Çarşamba 

Çiftanadal, yandal başvuru sonuçlarının internetten ilanı.

06-08 Eylül 2017 Çarşamba - Cuma

Çiftanadal, yandal ve özel öğrencilerin kesin kayıt işlemlerinin yapılması.

06-08 Eylül 2017 Çarşamba - Cuma

Önlisans, lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemlerinin yapılması

07 Eylül 2017 Perşembe 

Tüm Önlisans ve Lisans öğrencilerinin Güz dönemi kayıt işlemleri için mali işlemlerini tamamlamalarının son günü. Mali işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin ders kayıt sistemi kayıt döneminde kapalı olup, bu öğrencilerin ders kaydı yaptırmaları mümkün değildir.

07 Eylül 2017 Perşembe 

Uluslararası Önlisans ve Lisans öğrencilerinin kayıt ve mali işlemlerinin tamamlanması. Bu tarihe kadar kayıt yaptıramayan öğrencilere uyarı mektubu yollanmalıdır. 

07 Eylül 2017  Perşembe

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı: 10:00 - Sınav Yeri: Beşiktaş Güney kampüsü (tüm yeni kayıt TC vatandaşı ve uluslararası öğrenciler için)  

08 Eylül 2017 Cuma

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarının İnternetten İlanı

08 Eylül 2017 Cuma

Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.

11-16 Eylül 2017 Pazartesi-Cumartesi

İngilizce yeterlilik sınavında (Proficiency) başarılı olan ve birinci sınıfa yeni kaydolan öğrencilerin dersleri Öğrenci İşletim Sistemi (OIS) tarafından sisteme atanacaktır. Bu öğrenciler ders kaydı işlemi yapmayacaklardır. Birinci sınıfa yeni kaydolan öğrenciler hariç  diğer yatay, dikey geçiş, uluslararası ve bütün diğer öğrenciler internet üzerinden kayıt kurallarına göre kendi kayıtlarını kendileri yapacaktır. Bu işlemlerini kayıt takvimine göre yapmaları gerekmektedir. Tıp Fakültesi öğrencileri de dönemlik ve yıllık derslerine bu tarihlerde kaydolacaktır.

11 Eylül 2017 Pazartesi

Tıp Fakültesi 4.sınıflarının stajlarının başlaması

12-13 Eylül 2017 Salı - Çarşamba 

Yaz okulu sonunda mezun olma durumuna gelen öğrencilerin EK sınavlarının yapılması ve notlarının Dekanlık/Müdürlüklrce 
Rektörlük üzerinden ÖİDB'na bildirilmesi.

12 Eylül 2017 Salı

İngilizce Yeterlik Sınavı (İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler ve önceki akademik yıl(lar)da Hazırlık Programı okumuş ve başarısız olmuş öğrenciler için) 
Yazılı Sınav: 09:00 ; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü

13 -19 Eylül 2017 Çarşamba - Salı

Ek yerleştirme üniversiteye kayıt tarihleri

13 Eylül 2017 Çarşamba

Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.

15-19 Eylül 2017 Cuma-Salı

11-16 Eylül 2017 Normal kayıt döneminde ciddi gerekçe ile ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin gerekçe dokümanlarını da ekleyerek kendi birimine başvurmaları. Gerekçesi ciddi bulunarak kabul edilenlerin  e-mail yolu ile Mali İşlere gönderilmesi. Gerekçesi kabul edilen öğrencilerin mali sorumluklarını yerine getirmeleri koşulu ile sistemi açılır ve öğrenci takip eden haftadaki EKLE-SİL döneminde internet üzerinden ders kaydını kendisi yapmakla sorumludur.  Kayıt ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ders kaydını yaptırmayan öğrenci  o yarıyıl ders kaydı yaptırmamış olur.

15 Eylül 2017 Cuma 

İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten İlanı 

18-22 Eylül 2017 Pazartesi-Cuma

Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilere Öğrenci Dekanlığı, Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve öğrencinin kaydolduğu birim tarafından Üniversitenin tanıtılması.

18 Eylül 2017 Pazartesi

Tüm önlisans ve lisans öğrencileri için derslerin başlaması. Tıp Fakültesi dahil

 18 Eylül 2017 Pazartesi

2017-2018 akademik yıla başlama töreninin Saat 18:00'de D-terasta  yapılması.

18 Eylül 2017 Pazartesi

Hazırlık Programı Güz Dönemi Derslerinin Başlaması 

20 Eylül 2017 Çarşamba

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (Ek kontenjan ile yerleşen öğrenciler için ve herhangi bir nedenle geç kalmış öğrenciler için).   Sınav saati: 10:00; Yer: Beşiktaş Güney Kampüsü (L- Blok)

21 Eylül 2017 Perşembe

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarının İnternetten İlanı. 
(Ek kontenjan ile yerleşen öğrenciler ve herhangi bir nedenle geç kalmış öğrenciler  için)

22 Eylül 2017  Cuma 

İngilizce Yeterlik Sınavı  (İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nda başarılı olan Ek Kontenjan ile kayıt olan ve herhangi bir nedenle geç kalan öğrenciler için).  Yazılı Sınav: 09:00 ; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü ( L-Blok)

23 Eylül 2017 Cumartesi 

İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten İlanı  (Ek kontenjan ile kayıt olan ve herhangi bir nedenle geç kalmış öğrenciler için).

23-24 Eylül 2017 Cumartesi-Pazar

Öğretime yeni başlayan (ilk defa programa kaydolan, dil yeterlilik sınavını başararak öğretime başlayan (yatay geçiş veya DGS öğrencileri bu haktan yararlanamaz.) öğrencilere temel derslerden MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının ÖİDB.'na bildirilmesi. Bu konu ile ilgili duyuru ilgili birimlerce öğrencilere yapılacaktır. Genel Eğitim Birimi Uluslararsı öğrencilerin almakta olduğu TLL1005-1006 derslerinin muafiyet sınavlarının organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur.

25 -29 Eylül 2017 Pazartesi-Cuma 

EKLE-SİL haftası. Ek kontenjla gelen öğrencilerin MALİ işlerini tamamlaması ve ders kayıtlarını sistem üzerinden yapıllması. Biriminde ilk defa öğretime başlayacak olan birinci sınıf  öğrencilerinin  dersleri otomatik olarak atanacaktır.

25 -29 Eylül 2017 Pazartesi-Cuma 

EKLE-SİL haftası. Öğrencinin bu hafta ders kaydı yapabilmesi için ekle-sil haftasından önce tüm mali işlemlerini tamamlamış ve normal kayıt haftasında mutlaka ders kaydı yaptırmış olması gerekir. Aksi halde öğrencinin sistemi kapalı olacaktır ve ders kaydı yaptıramaz.

26 Eylül 2017  Salı

İngilizce Yeterlik Sınavı (Erasmus&World Exchange (giden öğrenci)

27 Eylül 2017 Çarşamba

EKLE-SİL Haftasında yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli derslerin kapatılması (saat 18:00) ve bu derslere kaydolan önlisans ve lisans öğrencilerinin 29 Eylül 2017 Cuma günü saat 17:00'ye kadar internet üzerinden kendilerinin başka dersleri seçmeleri gerekir. Bu tarihten sonra seçmeli ders seçimi ve kaydı yapılmayacaktır, sistem kapalıdır. Kapatılma nedeni ile üzerinden ders düşen öğrencilere SMS üzerinden derslerinin düşürüldüğü hakkında bilgi verilecektir ama 28 Eylül 2017 Perşembe günü sisteme bakarak düşürülen dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Yeterli öğrencisi olmayan derslerden açık kalması istenen seçmeli dersler öğretim elemanının ders yüküne sayılmaz.

29 Eylül 2017 Cuma

Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilere o dönem için "ders kaydı yaptırmadı" işlemi yapılır. Gerek sistem tarafından atansın, gerekse öğrencinin kendi tarafından kaydı yapılsın bu tarihte herhangi bir nedenle üzerinden düşürülmeyen derslerden öğrenci sorumludur. Özellikle burslu öğrencilerin bu şekilde ders kayıtlarına dikkat etmesi gerekmektedir. 

13 Ekim 2017 Cuma

Güz yarıyılı için arasınav tarihlerinin programlanarak Dekanlıklar veya ilgili birimlerce ilan edilmesi için son gün.

28 - 29 Ekim  2017  Cumartesi - Pazar

Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim Cumartesi  günü öğleden sonra ve 29 Ekim Pazar günü resmi tatil)

03 Kasım 2017 Cuma

Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hangi şekilde yapılacağı (sözlü, yazılı gibi) kararının Fakülte/Yüksekokul kurullarında karara bağlanarak Akademik Planlama Direktörlüğüne bildirilmesi. 

10 Kasım 2017 Cuma 

Atatürk'ü anma günü.

17 Kasım 2017 Cuma 

Bahar yarıyılında açılacak tüm derslerin detaylı listelerinin hazırlanarak Akademik Planlama Direktörlüğüne iletilmesi, bölüm başkanlıklarınca Bölüm seçmeli, bölümdışı seçmeli ve seçmeli ders havuzlarının güncellenmesi için son gün.

17 Kasım 2017 Cuma 

2017-2018 akademik yılı Bahar döneminde açılması planlanan yeni derslerin eksiksiz şekilde tamamlanmış formlarının Eğitim Komisyonu'na iletilmesi. Bu tarihten sonra yeni ders açma teklifi gündeme alınmayacaktır.

24 Kasım 2017 Cuma

Güz yarıyılında almakta olduğunuz bir dersten not almadan çekilmenin (W) son günü. Bu dersi programınızda açıldığı ilk dönemde almak mecburiyetindesiniz.

01 Aralık 2017 Cuma 

2017-2018 Güz yarıyılı sonu sınav programının öğretim elemanlarına ilan edilmesi için son gün ve hata varsa 06 Aralık 2017 Çarşamba   tarihine kadar düzeltmelerin yapılması.

11-15 Aralık 2017 Pazartesi-Cuma

Erasmus, world exchange, kış okulu  veya başka yolla üniversiteye gelen ve aynı programlar çerçevesinde yurtışına gidecek önlisans ve lisans öğrencileri için erken final verilmesi. Bu sınavları alacak öğrencilerin gidişleri kesinleşmiş olup kurumlarından bir belge ile ispatlanması gerekmektedir. Her yurt dışına gidecek öğrenciye bu sınav verilmez. Sadece eğitim tarihlerindeki çakışmalar nedeni ile bu sınav verilir. Bu konuda bir liste Uluslararası Ofis Direktörlüğü (UOD) tarafından ilgili birimlere gönderilmek üzere en geç 04 Aralık 2017 Pazartesi gününe kadar Rektörlüğe iletilmesi gereklidir. Birimlere iletilen öğrenci listesindeki öğrencilere bölümce planlanan sınav günü bildirilir. Erken final hakkı verilen öğrencilerin tüm final sınavlarını erken final döneminde alması gerekir. Normal final döneminde sınavlara giremez. Erken final alan öğrenciler normal mazeret sınavları programının dışında mazeret sınav hakkı kullanamazlar.

13 Aralık 2017 Çarşamba 

2017-2018 Güz dönemi final sınavları programının öğrencilere ilan edilmesi.

14 Aralık 2017 Perşembe 

Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara 
TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. 
Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek 
isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.

22 Aralık 2017 Cuma

Önlisans ve Lisans derslerinin son günü. Tıp Fakültesi, yıllık derslerinin öğretimine devam ediyor.

22 Aralık 2017 Cuma 

Önlisans ve Lisans öğrencilerinden mali problemleri olanların bu problemlerini çözmeleri için son tarih. Mali problemlerini çözemeyen öğrenciler, yarıyıl sonu (final) sınavlarından sonra ders başarı durumunu göremez ve bahar dönemi ders kaydı yaptıramaz..

25-28 Aralık 2017 Pazartesi-Perşembe

Mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.

01 Ocak 2018 Pazartesi

Yılbaşı Tatili, bir gün.

02-15 Ocak 2018 Salı-Pazartesi

Önlisans ve Lisans programları için dönem sonu sınavları. Tıp Fakültesi öğrencileri yıllık dersleri dışında aldıkları dönemlik derslerinin sınavına bu tarihlerde planlandığı şekilde gireceklerdir. Yarıyıl sonu (final) sınavlarının mazereti ile ilgili yönergeyi okuyunuz.

02 - 19  Ocak  2018 Salı - Cuma 

Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvurularının yapılması. İlanda başvuru neticelerinin nasıl duyurulacağı açıklıkla belirtilmelidir.

05 Ocak 2018 Cuma 

Hazırlık Programı Güz Dönemi Derslerinin Kesilmesi

11 Ocak 2018 Perşembe 

Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.

16 Ocak 2018  Salı

İngilizce Yeterlik Sınavı – 
Yazılı Sınav: 09:00 ; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü

17 Ocak 2018 Çarşamba

Güz yarıyılı sonu (final) notlarının son giriş tarihi (saat 18:00'e kadar). Mazeret sınavlarının planlanması için tüm notların belirtilen tarih ve saatte girişinin tamamlanması gerekmektedir.

18 Ocak 2018 Perşembe

Güz yarıyıl sonu (final) notlarının ilanı (saat 15:00'te).

19 Ocak 2018 Cuma 

İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten İlanı

19 Ocak 2018 Cuma  

Tıp Fakültesi Güz Döneminde yapılan yıllık derslerin son günü.

23-25 Ocak 2018 Salı - Perşembe

2017-2018 Akademik yılı Güz yarıyılında açılan Önlisans ve Lisans derslerinin mazeret sınavları..

26 Ocak 2018 Cuma  

Tüm öğrenciler için 2017-2018 akademik yılı Bahar yarıyılı öğrenim ücreti ödemelerini tamamlaması için son gün. Kayıt döneminden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilere ders kaydı için Öğrenci İşletim Sistemi açılmaz ve normal ders kaydı süresince bu öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar.

26 Ocak 2018  Cuma 

Mazeret sınavı  notlarının girişi. Mazeret sınav sonuçları bekletilmeden en son 26 Ocak 2018 saat 14:00'e kadar  Öğrenci İşlerine iletilmelidir. Notların bekletilmeden girilmesi ders kayıtlarında kolaylık sağlayacaktır. ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

2017-2018 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI

02 - 19  Ocak  2018 Salı - Cuma 

Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvurularının yapılması. İlanda başvuru neticelerinin nasıl duyurulacağı açıklıkla belirtilmelidir. (Tekrar duyuru)

22 Ocak 2018 Pazartesi

Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvurularının ilgili birimlere iletilmesi.. 

22 Ocak 2018 Pazartesi

İngilizce Yeterlik Sınavı ve sonuçlarının internetten ilanı (Yatay geçiş öğrencileri için) –
Yazılı Sınav: 09:00 ; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü

23 Ocak 2018 Salı 

Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.

25 Ocak 2018 Perşembe 

Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrenci başvurularının ilgili birimlerce değerlendirilerek ÖİDB'na iletilmesi  (saat 15:00'e kadar). ÖİDB'nın sonuçları ilgililere web internet , SMS ve yazılı olarak bildirmesi. (Kabul edilen öğrencilerin ders intibak işlemlerinin tamamlanarak en geç 25 Ocak 2018 Perşembe gününe kadar ÖİDB'ye bildirilmesi, kayıt yaptıran öğrencilerin ÖİDB ce ilgili akademik birimlere bildirilerek ders intibaklarının en geç 29 Ocak 2018 Cuma gününe kadar ilgili akademik birimlerce OİS sistemine işlenmesi gerekmektedir. Bu öğrenciler ders kayıt döneminde alacağı dersleri sistemden kendileri seçecektir.

 26-29 Ocak 2018 Cuma - Pazartesi 

Başvuruları kabul edilen Önlisans ve Lisans programları için yatay geçiş, çift anadal, yandal ve özel öğrencilerinin kayıtlarının yapılması.  

26 Ocak 2018 Cuma  

Tüm öğrenciler için mali sorumlulukların yerine getirilmesinin son günü. Kayıt döneminden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin ders kaydı için OIS sistemi açılmaz ve normal ders kaydı süresince bu öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar.

29 Ocak 2018  Pazartesi

Hazırlık Programı Bahar Dönemi Derslerinin Başlaması

29  Ocak - 03 Şubat 2018 Pazartesi-Cumartesi 

Önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin (Uluslararası, Erasmus ve world exchange öğrenciler dahil) internet üzerinden ders kayıtlarının yaptırmaları. Birinci sınıfa Bahar döneminde yeni kaydolan öğrencilerin (irregüler öğrenciler) bazı derslerinin  kayıtları  OIS tarafından bazıları ise kendisi tarafından internetten  üzerinden yapılacaktır. Yeni kaydolan İrregular öğrenciler EKLE-SİL döneminde atanan derslerinde bazı düzeltmeler yapabilirler. Bu dönemde hiç kayıt yaptırmamış öğrenci EKLE-SİL işlemleri sırasında ders kaydı ile ilgili herhangi bir işlem yapamaz. Tıp Fakültesi öğrencileri dönemlik derslerine bu tarihlerde kaydolacaktır.

05 Şubat  2018 Pazartesi 

Önlisans ve Lisans programları için  BAHAR YARIYILI derslerinin başlaması. Tıp Fakültesi dahil.

05-10 Şubat 2018 Pazartesi-Cumartesi

29 Ocak - 03 Şubat 2018 Normal kayıt döneminde ciddi gerekçe ile ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin gerekçe dokümanlarını da ekleyerek kendi birimine başvurmaları. Gerekçesi ciddi bulunarak kabul edilenlerin  email yolu ile Mali İşlere gönderilmesi. Gerekçesi kabul edilen öğrencilerin mali sorumluklarını yerine getirmeleri koşulu ile sistemi açılır ve öğrenci takip eden EKLE-SİL döneminde internet üzerinden ders kaydını kendisi yapmakla sorumludur.  Kayıt ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ders kaydını yaptırmayan öğrenci  o yarıyıl ders kaydı yaptırmamış olur.

07-09 Şubat 2018 Çarşamba-Cuma 

Önlisans ve Lisans öğrencilerinden 2017-2018 Güz yarıyılı sonunda mezuniyet aşamasında olanların yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. Bu öğrenciler bahar yarıyılı derslerine kayıt yaptırabilirler. EK sınavda başarılı olmaları durumunda kaydolduları dersten çekilebilir ve ücretini geri alabilirler.

10 - 11 Şubat 2018 Cumartesi - Pazar 

Öğretime yeni başlayan (ilk defa programa kaydolan, dil yeterlilik sınavını başararak öğretime başlayan öğrenciler, (yatay geçiş veya DGS öğrencileri buhaktan yararlanamaz.) öğrencilere temel derslerden MUAFİYET sınavlarının verilmesi ve notlarının ÖİDB.'na bildirilmesi. Bu konu ile ilgili duyuru ilgili birimlerce öğrencilere yapılacaktır. Genel Eğitim Birimi Uluslararsı öğrencilerin almakta olduğu TLL1005-1006 derslerinin muafiyet sınavlarının organizasyonundan ve yapılmasından sorumludur.

12 - 16  Şubat 2018 Pazartesi - Cuma 

EKLE-SİL haftası. Tüm önlisans ve lisans öğrencileri için Ders Ekleme -  Bırakma haftası (EKLE-SİL haftası). Normal kayıt döneminde hiçbir ders kayıt işlemi yapmayan öğrenciler ekle-sil döneminde ders kaydı yaptıramazlar. Bu öğrenciler için OIS sistemi kapalı olacaktır. Bu nedenle mali işlerinizi hallederek normal ders kayıt döneminde mutlaka ders kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir

13-14 Şubat 2018 Salı-Çarşamba

Önlisans ve Lisans öğrencilerinden mezuniyet aşamasında olanların yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması. Planlama ilgili birimlerce yapılacak ve başvuran öğrencilere duyurulacaktır. Başarısız olan öğrenciler EKLE-SİL döneminde ders kaydı yapabilir.

14 Şubat 2018 Çarşamba 

Yeterli öğrenci kaydolmayan seçmeli derslerin kapatılması (saat 18:00) ve bu derslere kaydolan önlisans ve lisans öğrencilerinin 16 Şubat 2018 tarihi saat 17:00'ye kadar internet üzerinden kendilerinin başka dersler seçmeleri gerekir. Bu tarihten sonra seçmeli ders seçimi ve kaydı yapılmayacaktır. Üzerinden ders düşen öğrencilere SMS üzerinden derslerinin düşürüldüğü hakkında bilgi verilecektir ama 15 Şubat 2018 Perşembe günü sisteme bakarak düşürülen dersleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Yeterli öğrencisi olmayan derslerden açık kalması istenen seçmeli dersler öğretim elemanının ders yüküne sayılmaz.

23 Şubat 2018 Cuma

Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilere o dönem için ders kaydı yaptırmadı işlemi yapılır. Gerek sistem tarafından atansın, gerekse öğrencinin kendi tarafından kaydı yapılsın bu tarihte herhangi bir nedenle üzerinden düşürülmeyen derslerden öğrenci sorumludur. Burslu öğrenciler bu konuya dikkat etmelidir.

02 Mart 2018 Cuma

Bahar yarıyılı için arasınav tarihlerinin programlanarak Dekanlıklar veya ilgili birimlerce ilan edilmesi için son gün.

06 Mart 2018  Salı

İngilizce Yeterlik Sınavı (Erasmus&World Exchange) (Giden Öğrenci)

13 Nisan 2018 Cuma 

Bahar yarıyılında almakta olduğunuz bir dersten not almadan çekilmenin (W) son günü. Bu dersi programınızda açıldığı ilk dönemde almak mecburiyetindesiniz.

20 Nisan 2018 Cuma

2017-2018 Bahar dönemi final sınav programının öğretim elemanlarına ilan edilmesi için son gün ve hata varsa 27 Nisan 2018 tarihine kadar düzeltmelerin yapılması için Akademik Planlama Direktörlüğüne bildirilmesi.

23 Nisan 2018 Pazartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (tatil )

01 Mayıs 2018 Salı

Emek ve Dayanışma Günü (tatil)

02-04 Mayıs 2018 Çarşamba - Cuma  

Erasmus, world exchange, kış okulu  veya başka yolla üniversiteye gelen ve aynı programlar çerçevesinde yurtışına gidecek önlisans ve lisans öğrencileri için erken final verilmesi. Bu sınavları alacak öğrencilerin gidişleri kesinleşmiş olup kurumlarından bir belge ile ispatlanması gerekmektedir. Her yurt dışına gidecek öğrenciye bu sınav verilmez. Sadece eğitim tarihlerindeki çakışmalar nedeni ile bu sınav verilir. Bu konuda bir liste Uluslararası Ofis Direktörlüğü (UOD) tarafından ilgili birimlere gönderilmek üzere en geç 18 Nisan 2018 Çarşamba gününe kadar Rektörlüğe iletilmesi gereklidir. Birimlere iletilen öğrenci listesindeki öğrencilere bölümce planlanan sınav günü bildirilir. Erken final hakkı verilen öğrencilerin tüm final sınavlarını erken final döneminde alması gerekir. Normal final döneminde sınavlara giremez. Erken final alan öğrenciler normal mazeret sınavları programının dışında mazeret sınav hakkı kullanamazlar.

04 Mayıs 2018 Cuma 

2017-2018 Bahar dönemi final sınavları programının öğrencilere ilan edilmesi.

10 Mayıs  2018 Perşembe 

Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.

11 Mayıs  2018  Cuma 

Hazırlık Programı Bahar Dönemi Derslerinin Kesilmesi  

15 Mayıs 2018 Salı

Önlisans ve Lisans programları için derslerin son günü. Tıp Fakültesi öğrencilerinin yıllık derslerinin öğretimi devam ediyor.

16-18 Mayıs 2018 Çarşamba-Cuma

Bahar döneminde mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.

17-19 Mayıs 2018 Perşembe - Cumartesi

Mayıs Festivali (Mayfest)

18 Mayıs 2018 Cuma 

2017-2018 Yaz dönemi açılacak derslerin planlanarak ilgili fakülte/yüksekokul tarafından Akademik planlamaya bildirilmesinin son günü.  Akademik planlama çakışmalar varsa kontrol etmesi.

19 Mayıs 2018 Cumartesi

Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (tatil)

21 Mayıs - 03 Haziran 2018 Pazartesi-Pazar

Önlisans ve Lisans programları için Bahar Yarıyılı sonu sınavları. Tıp Fakültesi öğrencileri tıp dersleri dışında aldıkları dönemlik derslerinin sınavına bu tarihlerde planlandığı şekilde gireceklerdir 

22 Mayıs  2018  Salı

İngilizce Yeterlik Sınavı –  
Yazılı Sınav: 09:00 ; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri: Beşiktaş Güney Kampüsü

25 Mayıs  2018  Cuma 

İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten ilanı 

05 Haziran 2018 Salı

Bahar yarıyılı sonu (final) notlarının son giriş tarihi (saat 18:00'e kadar). Mazeret sınavlarının planlanması için tüm notların belirtilen tarih ve saatte girişinin tamamlanması gerekmektedir.

06 Haziran 2018 Çarşamba

Bahar yarıyıl sonu (final) notlarının ilanı (saat 15:00'te).

07 Haziran  2018 Perşembe 

Türkçe öğretim veren programlara kabul edilen uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden Türkçe Yeterlik belgesi olmayanlara TÜRKÇE Yeterlik sınavı verilmesi ve sonuçlarının açıklanması.  Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilecektir. Yazılı sınav 09:30'da, sözlü sınav 13:30 planlanacak ve yeri ilan edilecektir. Duyuru Yabancı Diller Yüksekokulu'nca yapılacak ve sınava girmek isteyenler başvurusunu Yabancı Diller Yüksekokulu'na yapacaklardır. Sınav sonuçları aynı gün ilan edilecektir.

08 Haziran 2018  Cuma

Tıp Fakültesi için derslerin son günü.

28 Haziran 2018 Cuma

Mezuniyet Töreni

11-13  Haziran 2018 Pazartesi-Çarşamba

Mazeret sınavı ve notlarının girişi. Mazeret sınav sonuçları bekletilmeden en son 14 Haziran 2018 saat 14:00'e kadar  Öğrenci İşlerine iletilmelidir. Notların bekletilmeden girilmesi ders kayıtlarında kolaylık sağlayacaktır. ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

11-13 Haziran 2018 Pazartesi-Çarşamba

2017 - 2018 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. Bu öğrenciler yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilirler. EK sınavda başarılı olmaları durumunda dersten çekilebilir ve ücretini geri alabilirler.

13 Haziran 2018 Çarşamba 

2017-2018 Yaz dönemi koşulları sağlayarak  açılabilecek derslerin programının Akademik Planlama Direktörlüğü tarafından öğrencilere ilanının son günü.

15-17 Haziran 2018 Cuma-Pazar

Ramazan Bayramı (14 Haziran 2018 Perşembe yarım gün tatil) 

18-29 Haziran 2018 Pazartesi-Cuma

Tıp Fakültesi dönemlik tıp derslerinin ve yıllık derslerinin final sınavları.

19-21 Haziran 2018  Salı- Perşembe

2017 - 2018 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması. Notlarının hemen bildirilmesi gerekmektedir.

02-05 Temmuz 2018 Pazartesi-Perşembe

Tıp Fakültesi dönemlik ve yıllık tıp derslerinin mazeret sınavları ve notlarının girişi. Mazeret sınav sonuçları bekletilmeden en son 05 Temmuz 2018 saat 14:00'e kadar  Öğrenci İşlerine iletilmelidir.

13 Temmuz 2018 Cuma

2018-2019 Güz Yarıyılında açılacak derslerin detaylı listesinin Akademik Planlama Direktörlüğüne iletilmesi.

2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ OKULU

04 Haziran 2018  Pazartesi

Hazırlık Programı Yaz Dönemi Derslerinin Başlaması

07-17 Haziran 2018 Perşembe-Pazar

Yaz Okulu ders kayıtları

18 Haziran 2018 Pazartesi

Yaz okulunda derslerin başlaması

18 Haziran - 03Ağustos 2018 Pazartesi- Cuma

Önlisans ve Lisans öğrencileri için yaz okulu dönemi. Yaz okulu sonu sınavları son haftada yapılacaktır. Mazeret sınavı yoktur.

20 Haziran 2018 Çarşamba

2017-2018 Yaz dönemi ders alan öğrencilerin mali işlemlerini tamamlaması için son gün.  Herhangi bir yolla ders kaydı yaptırmış öğrencilerin mali sorumluluklarını yerine getirmesi için son gün. Mali sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerin kaydoldukları dersler üzerlerinden silinir ve bu durumdaki öğrencilerin yaz okulu kaydı düşürülür. Yeterli öğrencisi olmayan yaz okulu  dersi kapatılır. Üzerinden ders düşürülen öğrencilerin 22 Haziran 2018 Cumadan sonra mali problemlerini çözümleyerek silinen derslerinin tekrar üzerlerine atanması mümkün değildir.

06 Temmuz 2018 Cuma

Hazırlık Programı Yaz Dönemi Derslerinin Kesilmesi

17 Temmuz 2018  Salı

İngilizce Yeterlik Sınavı  – 
Yazılı Sınav: 09:00 ; Sözlü Sınav: 13:30;  Sınav Yeri:Beşiktaş Güney Kampüsü

20 Temmuz 2018 Cuma

İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İnternetten İlanı

30 Temmuz - 03 Ağustos 2018 Pazartesi  - Cuma

Yaz Okulunda  mezuniyet bitirme projesi, staj gibi dersleri alan öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve notunun verilmesi dönemi.

07 Ağustos 2018 Salı

Yaz Okulunda alınan derslerin notlarının son giriş tarihi (saat 18:00).

08 Ağustos 2018 Çarşamba

Yaz Okulunda alınan derslerin notlarının ilanı (saat 15:00).

20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı Arifesi (öğleden sonra tatil)

21-24 Ağustos 2018 Salı-Cuma

Kurban Bayramı (tatil)

27-31 Ağustos 2018 Pazartesi -  Cuma

2017 - 2018 Yaz dönemi sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavları için başvurularını yapması. 

30 Ağustos 2018 Perşembe

Zafer Bayramı (tatil)

04 -06 Eylül 2018 Salı -  Perşembe

2017- 2018 Bahar yarıyılı sonunda mezuniyet durumunda olan Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yönetmeliklerce tanınmış olan EK sınavlarının yapılması ve notlarının Öğrenci işleri Daire Başkanlığına Dekanlıklarca iletilmesi.

 

Bu içerik 05/04/2019 tarihinde güncellenmiştir.