İç Mekan Tasarımı (Türkçe - Tezli) - Program Tanımı

İç Mekan Tasarımı Yüksek Lisans Programı, öğrencinin tasarım disiplinlerinde bilimsel araştırma ve veri analizi yöntemlerinin kullanımı, tasarım ve özellikle içmimarlık disiplininde bilimsel eleştiri ve tartışmaları takip etme ve yürütme yetisi kazanmasını amaçlayan zorunlu dersleri; ve disipline özel uzmanlık alanlarına ışık tutan seçmeli dersleriyle, ilgi duyduğu konuda bilimsel araştırma ve tez çalışmaları yürütebilmesini amaçlayan 2 yıllık bir programdır.

Program, 3 zorunlu, 4 seçmeli ve bir seminer dersinin ilk 2 dönemde olmak üzere, takip eden 2 dönemde de tez araştırmaları, yazımı ve sunumuyla toplam 4 dönemde tamamlanmak üzere kurgulanmıştır.

İç Mekan Tasarımı Yüksek Lisans Programına başvurmak için Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Programlarını Başvuru Genel Şartlarının yanı sıra, İçmimarlık, Mimarlık, Endüstriyel Tasarım vb. bölümlerden, kısaca Mimarlık ve/veya Tasarım Fakültelerine bağlı ilgili tasarım disiplinlerinden birinden lisans dercesine sahip olunması koşulu aranmaktadır. Programa kabul, adayların tüm geçmiş eğitim ve profesyonel deneyimlerini kapsayan CV ve portfolyonun değerlendirildiği jüri formatında yürütülen bir görüşme yoluyla yapılmaktadır.