Endüstriyel Tasarım ve İnovasyon Yönetimi (Türkçe - Tezli)

Programın Tanımı

Günümüzün yüksek rekabetçi ve hızla değişen küresel piyasalarında, aynı ekip içerisinde

çalışan mühendislerin ve tasarımcıların gelişmiş bilgi ve yetenek düzeyleriyle çok disiplinli ve

bütünleşik bir çalışma yeterliliğine sahip olmaları; yenilikçi, kullanışlı ve sürdürülebilir

ürünlerin tasarımı için gereklidir. Bunun için mühendisliğin ve endüstriyel tasarımın süreç ve

yöntemlerinin bütünleştiği, inovasyona yönelik iş yönetimi, pazarlama ve strateji tabanında

yeralan bir eğitim ihtiyacı artan bir önemle gündemdedir. Dünyada endüstriyel tasarımın ürün

dilini kodlayan yaratıcı yöntemleri ile mühendisliğin işlevsellik ve teknoloji üzerine

uygulamalarını inovasyon ve yönetim bilimleri üzerinden birleştiren çok sayıda eğitim

programı bulunmasına karşılık, ülkemizde çok disiplinli bu yaklaşımın örneği henüz çok az

bulunmaktadır. Endüstriyel tasarımcılar açısından, mühendisliğin kalite kontrol, üretilebilirlik,

imal edilebilirlik kavramlarının mühendislik terminolojisiyle derinleştirilmesi, mühendisler

için ise yaratıcılık, ihtiyaç belirleme yenilikçilik kavramlarını göz önünde bulundurarak ürün

diline hakim bir bakış açısı kazanması, sanayide yenilikçi ürün geliştirme grupları içinde

yeralan bu rollerin verimli ve sistematik işbirliğine olanak tanıyacaktır. Bu bütünleşik yöntem,

ülke sanayimizin ihtiyaç duyduğu rekabetçi ve yeni ürün geliştirme çabaları açısından küresel

pazarlara açılabilmesinin önemli bir adımıdır.

Endüstriyel Tasarım ve İnovasyon Yönetimi, proje yönetimi, ürün tasarımı, yenilikçi tasarım,

planlama ve geliştirme çalışma alanlarını kapsayan, endüstriyel tasarım ve mühendislik

disiplinlerinin kesişiminde yer alan, güncel ve gün geçtikçe daha da önem kazanan

disiplinlerarası bir konudur. Endüstri Ürünleri Tasarımı programında yer alan tasarım

süreçleri ile mühendislik programlarında bulunan etkin üretim yöntemlerini, girişimcilik ve

inovasyona dayalı yönetim kavramlarıyla bütünleştiren bir kapsama sahiptir.