Modern Diller Hakkımızda

Modern Diller Bölümü

Hakkımızda

Modern Diller Bölümü, önlisans/lisans eğitimlerindeki zorunlu dil derslerinin yönetilmesi, tasarımı ve yürütülmesinden sorumludur; bu çerçevede faaliyet gösterir.

Misyonumuz, öğrencilerin akademik dil becerilerini fakülte derslerindeki üretimlerine aktararak bu becerilerini geliştirmelerinde destek olmaktır.

Vizyonumuz, yabancı dil öğretiminde öğretim faaliyetleri tasarlayıp gerçekleştirerek alanına katkı sağlayan örnek ve lider bir bölüm olmaktır.

Temel değerlerimiz, yetkinlik, yenilikçilik, hesap verilebilirlik, işbirliği ve akademik etiğe bağlılık

Politikamız, Bahçeşehir Üniversitesi’nin vizyonuna bağlı olarak, yabancı dil öğretimi alanında ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takipçisi ve uygulayıcısı olmaktır.