Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümü, uluslararası iş dünyasının pazar gerçeklerini kavramak ve bilgi sahibi olmak isteyen gençlere yönelik olarak tasarlanmıştır.

Bu tür bir işletmecilik bilgisinin kazanımı, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası küresel iş operasyonlarını, daha verimli bir şekilde yönetebilmelerini, bilgi ve beceri ile donanmış bir şekilde yabancı bölge ve ülkelerde iş yapabilmelerini, uluslararası düzeyde yönetim sorumlulukları alabilmelerini, kültürel ve hukuki-politik açıdan yabancılık hissetmeden küresel bir iş çevresinde başarılı olabilmek için gerekli becerileri kazanabilmelerini, küresel pazar fırsatlarını daha iyi bir şekilde keşfedebilmelerini ve çalıştıkları firmanın küreselleşme sürecini hızlandırabilmelerini sağlayacaktır.

Bölüm Misyonu:

Uluslararası ticaret politikalarına ve hukukuna hakim, dijital iş yaşamına uyum sağlayabilen, farklılıklara saygılı, analiz ve sentez kabiliyetini kullanarak yapacağı çalışmalarla uluslararası iş ve ticaret standartlarının gelişimine katkı sağlayabilen,  nitelikli ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.

Bölüm Amaçları:

1. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ile ilgili yönetim, işletme, ticaret, ekonomi, girişimcilik, inovasyon,  sürdürülebilir kalkınma konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olan ve bu bilgileri kullanabilen,

2. Küresel iş dünyasındaki farklı kaynaklardan veri toplayabilen ve araştırma tekniklerini başarılı bir şekilde uygulayabilen, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen,

3. Sürekli değişen küresel iş dünyasındaki farklı kaynak ve kanalları kullanarak fırsat ve tehditleri, stratejik düşünebilme yeteneğiyle analiz edebilen,

4. İyi bir İngilizce dil bilgisi ile yazılı ve sözlü iletişim kurabilen,

5. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilen ve eleştirel olarak değerlendirebilen,

6. Mesleki sorumluluk bilinciyle iş etiği ilkelerini benimseyen ve bu ilkeleri küresel ticaret ve işletme alanında hukuki kaideler çerçevesinde uygulayabilen,

7. Alan içi ve alan dışı ekip çalışmalarında işbirliği yapabilen, sorumluluk alabilen, kültürel farklılıklara saygılı ve etik değerlere sahip olan,

8. Sosyal haklar, adalet, kültürel değerler, çevreye duyarlılık, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olan,

9.Kazandığı yaşam boyu öğrenme becerisi ile öğrenme gereksinimlerini belirleyebilen ve kendisini geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz