Akademik Kadro

Prof. Dr. Selçuk BASA (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim DaIı)

Özgeçmiş (CV) +90 216 579 85 14 selcuk.basa@dent.bau.edu.tr

Lisans:Ankara Üniversitesi - Diş Hekimliği

Doktora:Hacettepe Üniversitesi - Ağız ve Diş Çene Cerrahisi


Doç. Dr. Emir YÜZBAŞIOĞLU (Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0216 579 85 11 emir.yuzbasioglu@dent.bau.edu.tr

Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Y. Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora:Ondokuz Mayıs Üniversitesi


Doç. Dr. Delal Dara KILINÇ (Ortodonti Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 delaldara.kilinc@dent.bau.edu.tr

Lisans:Gazi Üniversitesi

Y. Lisans:Gazi Üniversitesi

Doktora:Dicle Üniversitesi


Doç. Dr. Gülşilay Sayar (Ortodonti Anabilim Dalı)

0212 381 00 00 gulsilay.sayar@dent.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul

Y. Lisans:İstanbul

Doktora:İstanbul


Doç. Dr. Yeliz ÇAVUŞOĞLU YÜCE (Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 yeliz.cavusogluyuce@dent.bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Hacettepe Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Mağrur KAZAK (Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 magrur.kazak@dent.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuba ÖZALP KOCA (Endodonti Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 aysetuba.ozalpkoca@dent.bau.edu.tr

Lisans:Selçuk Üniversitesi

Y. Lisans:Selçuk Üniversitesi

Doktora:Karadeniz Teknik Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kıymet KARATABAN (Pedodonti Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 pinarkiymet.karataban@dent.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Atacan YAVUZ (Periodontoloji Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 atacan.yavuz@dent.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Elif Merve ÖZCAN (Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 elifmerve.ozcan@dent.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Duygu YETKİN (Ortodonti Anabilim Dalı - Kurum İçi Görevlendirme)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 duygu.yetkin@vsh.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Ezgi YÜCEER ÇETİNER (Kurum İçi Görevlendirme)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 ezgi.yuceercetiner@vsh.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Esra BOZBAY (Periodontoloji Anabilim Dalı (40/a))

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 sumeyraesra.bozbay@vsh.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Betül ŞEN YAVUZ (Kurum İçi Görevlendirme)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 betul.senyavuz@vsh.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZDEMİR (Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı - 40/a)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 gokhan.ozdemir@vsh.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Dicle Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Yeşim ÖLÇER US (Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı - 40/a)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 yesim.olcerus@vsh.bau.edu.tr

Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Y. Lisans:Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Berkman ALBAYRAK (Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı - 40/a)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 berkman.albayrak@vsh.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:Atatürk Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sena SARP

+90 212 381 05 98

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aysesenasarp


Prof. Dr. Piet Eduard J.J. Haers (Yarı Zamanlı)

0 212 381 00 00 pieteduard.haers@dent.bau.edu.tr

Lisans:University of Leuven, Tıp Fakültesi

Y. Lisans:University of Leuven, Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora:Dr. Med.; University of Zurich , Dr. Med. Dent.;  University of Zurich