Mentora English - Student & Workbook

NEDEN MENTORA ENGLISH?

21. yüzyılın gerektirdiği, eleştirel düşünce ve problem çözme yetisi gibi becerileri geliştirmek için Mentora English iletişim ve ortak çalışmaya önem verir.

 

MENTORA ENGLISH ÖĞRENCİLERİN İLGİ VE İHTİYAÇLARINI NASIL KARŞILIYOR?

BECERİ ODAKLI YAKLAŞIM
Mentora English öğrencilerin akademik hayatlarinda başarıya ulaşmaları için gereken İngilizce bilgisini beceri odaklı bir yaklaşımla edindirecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla beraber Mentora English öğrencilerin temel ihtiyaçları ile akademik bağlamın gerektirdiği dil becerileri arasında bir bağlantı kurar. Mentora English’i öne çıkaran özelliklerinden biri ise öğrencileri dil öğrenme stratejileri geliştirme konusunda desteklemesidir. Ayrıca içeriğindeki farklı sınıf içi etkinlikleri, öğrencilerin algısal ve üretimsel dil becerilerini arttırır ve onların dil öğrenim hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olur.

21. YÜZYIL ÖĞRENCİSİ İÇİN
21. yüzyılın gerektirdiği, eleştirel düşünce ve problem çözme yetisi gibi becerileri geliştirmek için Mentora English iletişim ve ortak çalışmaya önem verir. Her bir bölümün sonunda yer alan ‘Şimdi sıra sende’ aktiviteleriyle öğrencinin bireysel öğrenimini destekler ve onu öğrenme sürecinin merkezine yerleştirir.

 

 

Her bölümü farklı ve ilgi çekici tema ve konulardan oluşan Mentora English, akademik bir ortamda öğrenim gören yetişkinler ve genç yetişkinler için kusursuz bir seçimdir çünkü onlara kendilerini İngilizce’de ifade edebilmelerinin farklı yollarını sağlar.

 

Tematik Çeşitlilik
Her bölümü farklı ve ilgi çekici tema ve konulardan oluşan Mentora English, akademik bir ortamda öğrenim gören yetişkinler ve genç yetişkinler için kusursuz bir seçimdir çünkü onlara kendilerini İngilizce’de ifade edebilmelerinin farklı yollarını sağlar. Temalar, sosyal medya ve seyahat blogları gibi gündelik konulardan ve de akademik içerikten oluşur. Mentora English, sosyal medya ve seyahat gibi güncel konuları ve akademik içeriği ile öğrenme sürecini ilgi çekici kılar.

Alıştırma Kitabı Desteği 
Mentora English alıştırma kitabı ile öğrenciler konuları kendi başlarına tekrar edebilirler. Alıştırma kitabının içeriği ders kitabının içeriğiyle birebir örtüştüğü için, ders kitabından edinilen beceri ve strateji bilgisi alıştırma kitabıyla pekiştirilir. Bu da öğrencilerin performans ve motivasyonlarının artmasına katkı sağlar.