Genetik Tanı Araştırma Laboratuvarı

BAU Genetik, genetiğin günümüzde ve gelecekte tıbbi uygulamalar ve araştırmalar kapsamında etkin yeri olacak alanlarında teorik ve uygulamalı olarak eğitim ve öğretim vermektedir. Hedeflenen eğitim seviyesi, öğrencilerin yaratıcı araştırma özelliği kazanarak gelecekte yurt içi ve yurt dışı akademik, endüstriyel ve özel sektör kurumlarında kabul görecek bir kariyer yapabilme imkanını sağlayacak düzeyde yapılandırılmıştır.

BAU Genetik, temel ve  klinik genetik çalışmaları birbirleriyle birleştirerek fakülte, yüksek lisans - doktora ve doktora sonrası dönemlerde eğitim ve araştırma programlarını geleceğin yeni bilim insanlarına en etkin düzeyde sunmayı hedeflemiştir. Öğrenciler en güncel temel genetik ve biyoloji bilgisini alırken gelecekte de kendilerini nasıl güncel tutabileceklerinin eğitimini alacaklardır.

BAU Genetik Laboratuvarı, kendi bünyesinde günümüzün en gelişmiş yeni nesil teknolojik cihazlarını bulundurarak kısa sürede dünya genelinde sayılı merkezlerden birisi olmuştur. BAU Genetik, tecrübeli personel kadrosunu alt yapı zenginliği ile birleştirerek ve ulusal/uluslararası işbirliklerini dinamik tutarak, farklı kapsamlarda birçok genetik çalışmayı yürütebilme imkanına sahiptir. Tıbbi genetiğin her alanına yönelik olarak verilen genetik tanı hizmeti,çok sayıdaki farklı gen ve genetik durumların değerlendirilmesi, mutasyonların belirlenmesi ve risk hesaplanması yapılarak gerçekleştirilmektedir.

BAU Genetik, ulusal ve uluslararası bilimsel seminer ve kongreler düzenlemekle birlikte sosyal alanlarda da çeşitli faaliyetleri hedeflemektedir. Toplumun genetik konusundaki bilgisinin arttırıldığı ve günümüzde daha çok ihtiyacı hissedilen bilinç düzeyine erişimin sağlandığı seminerler vermek ve farklı yaş gruplarına hitap edebilecek gösteriler ve dokümanlar hazırlamak bu sosyal etkinlikler arasındadır.