Temel Tıp Bilimleri Araştırma Laboratuvarları

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Enfeksiyon hastalıkları dünyada yaygın olarak görülen bir hastalık grubudur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) , dünyadaki toplam ölümlerin yaklaşık üçte birinin enfeksiyon hastalıklarından kaynaklandığını bildirmektedir. Enfeksiyon hastalıklarının etkenleri  bakteri, virüs , prion, mantar ve prozoon  gibi çeşitli mikroplardır. Enfeksiyon hastalıklarının başarılı bir tedavisi için hastalığa neden olan mikropların, hastaya ait klinik örneklerden izole edilerek  tanımlanması (etiyolojik tanım) ve o mikroba etkin ilaçların invitro koşullarda araştırılması gereklidir.  Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarı bu kapsamda araştırmalar üreterek geleceğin tıbbına yön verecektir.

 

TIBBİ BİYOLOJİ-GENETİK ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Tıbbi Biyoloji-Genetik laboratuarında, hücre bilimi ve genetiği üzerine projeler üretilmektedir.  Hastalıklarda hücre seviyesinde dejenerasyon/rejenerasyonunun incelenmesi, hücre kültüründe sitogenetik analizler, kromozom analizleri, DNA izolasyonu ve PCR uygulamaları, polimorfizm çalışmaları, gen ekspresyon düzeyi analizleri, sekans analizleri, mikroorganizma genetiği konularında çalışma yapılmaktadır.

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Histoloji Araştırma Laboratuvarında  aşağıdaki teknikler kullanılarak Rejeneratif Tıp, Oksidatif Stres, Üreme Biyolojisi ve İnfertilite, Nörobilim, Kardiyovasküler sistem ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

 

BİYOFİZİK ARAŞTIRMA LABORATUVARI:

Biyofizik laboratuvarında; ağırlıklı olarak rejeneratif tıp, doku mühendisliği ve ilaç taşıyıcı sistemler konularında araştırmalar yapılmakta ve bu amaca uygun olarak malzeme üretimi ve geliştirilmesi konularında çalışılmaktadır. Doğal protein temelli yapılar kullanılarak veya alternatif sentetik malzemeler geliştirilerek; kemik, kas, kıkırdak, damar, sinir ve deri gibi farklı doku ve organların kısmen veya tamamen üretilmesi, biyolojik fonksiyonlarının iyileştirilmesi için skafold tasarımları temel araştırma konularımızı oluşturmaktadır.