İleri Tıp Teknolojileri Laboratuvarı

2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuş bir araştırma laboratuarıdır. Tıp alanında bilinmeyenlere mühendislik teknolojileri yardımıyla ışık tutmak, geliştirdiğimiz yöntemleri Tıp alanındaki sorunların çözümünde kullanarak uygulamada hayata geçirmek amacıyla kurduğumuz bu laboratuvarın çalışma konuları Translasyonel Tıp olarak adlandırılan, temel araştırmaların tıp alanında uygulamaya dönüştürülmesini ifade eden disiplin içinde yer almaktadır.

Laboratuvarımızda, elektrik mühendisleri, biyomedikal mühendisleri, hekimler, temel bilimciler, malzeme bilimciler, bilgisayar mühendisleri, kimya mühendisleri, ve daha bir çok daldan akademisyen ve endüstri çalışanının araştırma ve uygulama imkanı bulabileceği disiplinlerarası bir yapı esas alınmıştır. Konularında uzmanlaşmış dünyaca ünlü akademisyenlerin ve kuruluşların katkısıyla oluşturulan laboratuvarımızda, temel araştırma, klinik uygulama, ve ürüne dönüştürme ana başlıkları çerçevesinde işbirlikleri oluşturulmuş, işbirliğine dahil olan uluslararası kurumların laboratuvarlarının araştırmacıların ortak kullanımına açık olacağı bir yapı tasarlanmıştır. Mevcut ağımıza BAU Tıp Fakültesi’nde yer alanlaboratuvarımızın yanı sıra A.B.D’de Boston Üniversitesi ve MIT’den, İtalya’da İtalya Ulusal Araştırma Konseyi’nden ve İsviçre’de EPFL’den araştırmacılar ve laboratuvarlar katkıda bulunmaktadır.

Laboratuvarımız Moleküler Tanı ve Hücre Karakterizasyonu olmak üzere birbirine yakın iki ana çalışma alanına odaklanmıştır. Moleküler Tanı çalışmalarımız arasında virütik hastalıklar, besin alerjileri, ve biyo-işaretleyicilerle takip edilebilen hastalıklar için tanı kitleri ve teknolojileri geliştirilmesi yer almaktadır. Hücre Karakterizasyonu alanında ise bağışıklık sistemi hastalıklarına yönelik vücut sıvılarında az sayıda bulunan

hücrelerin tespiti ve karakterizasyonu için ilaç endüstrisinde kullanılabilecek teknoloji ve testlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütmekteyiz. Araştırmalarımızda mikrofabrikasyon teknikleri ve mikrodizi yöntemleri kullanılmakta, bunun yanısıra mikroakışkan ve yüksek teknoloji ürünü optik sistemleri tasarlamakta ve üretmekteyiz.