Hipofiz Tümörleri Araştırma Laboratuvarı

Hipofiz adenomları toplumda en sık görülen beyin tümörü cinslerindendir. İleri araştırma laboratuvarı hipofiz adenomlarının tanı ve tedavisni kolaylaştırmak için kurulmuştur. Bu amaçla tümörün davranışını, patolojisini, yapısını açıklamak amaçtır. Tümör tankımızda bulunan 3000 civarındaki örneklerin 400 civarı hipofiz tümörleri ile alakalıdır. Öğrenciler ilgili öğretim üyesi ile bire bir çalışacak, öğretim üyesinin gösterdikleri doğrultusunda teknik işlemleri gerçekleştirecektir. Labaratuvarda DNA ve RNA izolasyonları yapılacak, tümörün genotipik özellikleri ortaya çıkartırılacaktır. Mikrotom, Ultramikrotom, inkubator, Phmetre, western blot, flow cytometry aletleri çalışmalarımızda kullanılacak bazı ekipmanlarolup, halen yurtiçi ve yurtdışındaki 5 farklı kurumla ortak bilgi üretimimiz devam etmektedir. Bunlar; Harvard Üniversitesi-Dana Farber Kanser Enstitüsü, Yale Üniversitesi-NöroşirurjiAnabilimdalı, TUBİTAK-Gebze-GMBAE(GenMühendisliğiveBiyoteknolojiAraştırmaEnstitüsü), BoğaziçiÜniversitesi-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Medikal Park Hastanesi genetik bölümüdür.