Patoloji Laboratuvarı

“Hastalıklar Bilimi” anlamına gelen bir sözcük olan patoloji tıpta “Cerrahi Bilimler” altında bir uzmanlık alanıdır. Bir bilim dalı olarak patoloji; hastalıkların nedenlerini, oluş mekanizmalarını, dokularda ortaya çıkardığı değişiklikleri ve bunların klinik yansımalarını inceler. Tıp eğitiminde önemli bir ağırlığı olan patoloji; klinik pratik uygulamada ise başta iyi ve kötü huylu tümörler olmak üzere, pek çok hastalığın kesin tanısının konulduğu yer olması bakımından da önemli bir yere sahiptir.

Patoloji laboratuvarında vücuttan biyopsi ile alınan küçük dokular veya ameliyat ile çıkartılan organlar yanı sıra tüm vücut sıvıları rutin boyama yöntemleri kullanılarak makroskopik ve mikroskopik olarak incelenir. Buradan elde edilen veriler gerekli yorum ve açıklamaları içerecek şekilde “Patoloji Raporu” adı altında hastaya ve aynı zamanda tedaviyi yönlendirecek olan hekime ulaştırılır. Patoloji tanısının ameliyata yön vereceği düşünülen bazı vakalarda ise patolog farklı teknikler kullanarak ameliyat sırasında hızlı tanı verebilir. Patolog tanı koymak, hastalığın gidişatını belirlemek veya hastanın tedavisine yol göstermek amacıyla elde edilen doku üzerinde farklı inceleme yöntemleri veya yardımcı boya yöntemlerini kullanabilir. Ayrıca bir kişinin neden ve nasıl öldüğüne ilişkin yanıtı bulmak üzere “otopsi” adı altında yapılan incelemeler de patoloji uzmanlarınca gerçekleştirilir. 

Özet olarak patoloji; köklerini temel bilimlerden alan, dallarını tüm klinik branşlara uzatan, araştırma çalışmaları yaparak yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin bulunması ile de meyvelerini verecek olan büyük “tıp ağacı”nın gövdesi gibidir.