Anjiyojenez Araştırma Laboratuvarı

Anjiogenez var olan damarlardan, yeni damarların oluşması ve gelişmesi sürecine denir. Bu süreçte damar duvarında bulunan endotel hücrelerin aktivasyonu ile hücrelerin göçü ve yeni damar oluşturmaları gerçekleşir. Anjiogenez, embriyonik gelişim sırasında hayati rol oynadıktan sonra, yetişkinlikte durur ve ancak bir takım fizyolojik ya da patolojik durumlarda aktif hale gelir. Örneğin, menstrual döngü, plasenta oluşumu, enflamasyon, yara iyileşmesi, tümör gelişimi ve vasküler malformasyonlar gibi.

Anjiogenez araştırma laboratuvarı, anjiojenez sürecinin moleküler mekanizmasının anlaşılması, farklı tümör ve vasküler dokuların anjiojenik karakterlerinin belirlenmesi konularında araştırmalar yapmaktadır. Anijogenik aktivitenin incelenmesi amacı ile kullanılan sıçanlarda kornea anjiojenez modeli, laboratuvarımızda rutin olarak uygulanabilen ve anjiogenik aktivitenin dinamik olarak gözlemlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Kornea anjiogenez modeli kanser tedavisinde kullanılan birçok anti-anjiogenik molekülün etkinliğinin test edildiği dinamik bir modeldir ve bu nedenle de kanser tedavisi araştırmalarında önemli bir yere sahiptir. Bu modelin yanı sıra laboratuvarımızda anjiogenez ve vaskulogenez ilişkili birçok hedef molekül, yolak ve mekanizma gerçek zamanlı PZR, western blot, histokimya, ELISA ve ileri proteomik tekniklerle incelenmektedir. Bu bağlamda laboratuvarımız kanserde anjiogenezin önemi ve kanser tedavisinde anjiogenez hedefli moleküllerin test edilmesi projelerinin gerçekleştirlebilmesi için yeterli teknik altyapı ve tecrübeye sahiptir.